środa, 1 marca 2017

 

Dwumiesięcznik literacki “Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego na zestaw
pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być
publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Profesjonalne jury przyzna: Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego oraz nie mniej niż dwie
nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna
3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w
gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem
honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym
Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń
wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem
(słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem,
przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania,
numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu
A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu.
Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej (“Topos”), ew. na stronach internetowych Organizatora oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Uroczyste
wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2017 r. podczas Festiwalu
Poezji w Sopocie. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia
minimum 2 tyg. przed uroczystością.

Termin nadsyłania prac: 15 sierpnia 2017 r.

Adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ul. Czyżewskiego 12, 81?706 Sopot  z dopiskiem na kopercie “Konkurs im. R. M. Rilkego”.
Dodatkowe informacje: www.topos.com.pl ; topos10@interia.pl

 

Podaj dalej