Piątek, 29 stycznia 2021
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie zachęca do udziału w XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza. Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej; nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna; przywracanie pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla.

Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania. Uczestnicy mogą nadesłać tylko jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu, wcześniej niepublikowaną, co dotyczy także internetu, i nienagradzaną w innych konkursach. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby dorosłe.

Pracę należy przesłać w trzech egzemplarzach oraz w formie cyfrowej na płycie CD-R/ CD-RW jako
dokument tekstowy na adres organizatora: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Termin nadsyłania prac: 31 maja.
Prace oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora.
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne (łączna pula wynosi 10 tys. zł). Ostateczny podział nagród zależy
od jurorów.
Istnieje możliwość ufundowania nagród pozaregulaminowych przez organizacje, instytucje
i osoby prywatne, w tym Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za pracę związaną z Kutnem.
Lista laureatów zostanie ogłoszona we wrześniu 2021 roku na stronie www.bibliokutno.pl.
Podaj dalej
Autor: ET