Piątek, 19 kwietnia 2024

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” zapraszają na spotkanie POTĘGA WYOBRAŹNI I SIŁA SPOJRZENIA. Gracze, urzędnicy, homines liberi.

 O obrazach i obliczach organizacji w sztuce rozmawiają:

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

Dr Aleksander Marcinkowski

Dr hab. Adela Barabasz, prof. UEW

 15 maja, godz. 18

Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”

Ul. Szczepańska 1, Kraków

https://fb.me/e/5XCJYG32T

W jaki sposób sztuka może odkrywać tajniki zarządzania? Czy obrazy i prace artystyczne odzwierciedlają społeczne i kulturowe zmiany w percepcji lidera i przywództwa? Jak sztuka zmienia postrzeganie organizacji i czy może inspirować do nowatorskiego myślenia w teorii i praktyce zarządzania? Odpowiedzi na te pytania poszukamy podczas rozmowy z autorami książki „Południe zarządzania” dr hab. Barbarą Fryzeł, prof. UJ i dr Aleksandrem Marcinkowskim oraz dr hab. Adelą Barabasz, prof. UEW.  Spotkanie odbędzie się 15 maja 2024 o godzinie 18.00 w Klubie dziennikarza „Pod Gruszką”.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zarządzaniem, sztuką oraz innowacyjnymi podejściami w badaniach społecznych.

Barbara Fryzeł, doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Zachowań Organizacyjnych. Laureatka konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystka post-doc University College London, z doświadczeniem menedżerskim w korporacjach międzynarodowych. Jej obszar zainteresowań naukowych to kulturowe i behawioralne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyka behawioralna. Autorka publikacji Smoki i gazele 2. Rzecz o współczesnym pejzażu zarządzania międzynarodowego (WUJ, 2022), Ethics, Misconduct and the Financial Services Industry: Towards a Theory of Moral Business (Routledge, 2020), Building Stakeholder Relations and Corporate Social Responsibility (Palgrave Macmillan, 2011).

Aleksander Marcinkowski, doktor nauk społecznych, socjolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz kultur organizacyjnych, przedsiębiorczości, ekspert metodologii badań społecznych. Pracował w międzynarodowych zespołach badawczych (5. Program Ramowy Unii Europejskiej) oraz współfinansowanych projektach instytucjonalnych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Canadian Urban Institute, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Redaktor tomu Kapitalizm po polsku: przedsiębiorca, organizacja, kultura (Księgarnia Akademicka, 1996).

Adela Barabasz, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor. Przewodnicząca Rady Naukowej i członek zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Zainteresowania badawcze koncentruje na mechanizmach funkcjonowania organizacji, które opisuje w ujęciu psychochodynamicznym. Szczególną wagę przywiązuje do identyfikacji mechanizmów obronnych w organizacji oraz zjawiska przeniesienia w relacjach przełożony – podwładny. Bada wpływ osobowości liderów organizacji na zachowania pozostałych jej członków oraz związki pomiędzy objawami dysfunkcjonalności jednostek a przejawami dysfunkcji w organizacji.

O książce

„Południe” może oznaczać godzinę, porę dnia, jasną stronę świata lub kierunek twórczych podróży w poszukiwaniu inspiracji. Metaforycznie może się kojarzyć z czasem przerwy, zatrzymania się na chwilę refleksji wśród natłoku informacji i gwałtownie przyrastającej liczby teorii. Ta perspektywa pozwala ujrzeć podejmowane w książce zagadnienia w nowej optyce: w pracach artystów malarzy, pisarzy, filmowców, fotografików. Ich wizje odsłaniają różne strony zarządzania i organizacji.

„Południe zarządzania” w kontekście temporalnym oznacza etap dojrzałej refleksji o zarządzaniu w świadomości społecznej, a także – w kontekście symboliczno-przestrzennym – poszukiwanie, wzorem artystów, lepszego światła wydobywającego głębię i niuanse świata organizacji.

https://bit.ly/3QtCtb1

 

Podaj dalej