Czwartek, 16 marca 2023

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania kandydatur do XXII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida otrzymają artyści tworzący na Mazowszu w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr za dzieło lub kreację powstałe w roku 2022 oraz w kategorii „Dzieło Życia” – za całokształt twórczości.
Termin zgłaszania kandydatów – 15 maja br.
Do zgłaszania kandydatów do nagrody zaproszeni są: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonają autorytety w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich.

Nagrody

Celem i ideą nagrody jest z jednej strony promocja sztuki, z drugiej docenienie jej twórców. Laureaci otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 30 tys. zł, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 40 tys. zł. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

 

Laureaci

W 2022 r. laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida zostali Andrzej Seweryn, Jakub Małecki, Mariusz Godlewski, Piotr Szulkowski i Krzysztof Warlikowski. Statuetki Norwidowskie w poprzednich latach otrzymali m.in. aktorzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda; dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz; artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali tacy artyści jak: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny.

 

Zgłoszenia

Kandydatów do nagrody zgłosić można, przesyłając wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata na adres:
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)
lub e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl
Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.nagrodanorwida.pl.
Autor: W