środa, 22 marca 2017
WydawcaHelion
AutorRoland Zimek
Recenzent(R-KS)
Miejsce publikacjiGliwice
Rok publikacji2007
Liczba stron280


Książka jest wyczerpującym podręcznikiem omawiającym trzynastą wersję znanego już od kilkunastu lat programu CorelDRAW, przeznaczonego
do różnorodnych zastosowań graficznych, przede wszystkim
takich jak ozdobne druki, dyplomy, biuletyny, reklamy, szyldy, wizytówki. W odróżnieniu od szeregu popularnych programów do edycji grafiki, omawiany w książce pakiet programów nie korzysta z techniki rastrowej (zwanej mapą bitową), lecz z techniki rysunku wektorowego, co daje mu zdecydowaną przewagę w estetycznym odtwarzaniu obiektów. Odcinek prostej nie jest w tej technice zapamiętywany
jako zbiór wszystkich punktów, lecz jedynie jako dwa punkty (początkowy i końcowy), a punkty pośrednie obliczane są ze wzoru matematycznego, co właśnie przy powiększaniu odtwarzanych obiektów pozwala na wyeliminowanie zniekształceń. Natomiast na przykład retuszowanie zeskanowanych zdjęć nie jest w tej technice
możliwe, gdyż rysunek wektorowy nie oddaje wszystkich detali, chociaż ma przewagę w ostrości i wyraźnym zarysowaniu konturów odwzorowywanych obiektów. Omawiana w książce wersja programu
zawiera ponad czterdzieści nowych funkcji i kilkaset usprawnień, w tym przede wszystkim ułatwiające okno „Podpowiedzi”. Książka może być przydatna zarówno dla zaawansowanych użytkowników programu, jak i amatorów, którzy nie zetknęli się z poprzednimi wersjami
tego produktu.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ