środa, 21 grudnia 2016

 

Tabele poniżej przedstawiają dynamikę przychodów na rynku książki, przychody w cenach zbytu wydawców. Druga tabela, w której wyłączono książkę szkolną i naukową, pokazuje, że w 2015 roku wyniki sprzedaży były równomierne, niezależnie czy dotyczyły rekreacyjnego czytania, czy związanego z kształceniem i samodoskonaleniem zawodowym.

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego