Czym kończy się zamieszczanie w regulaminach sklepów internetowych niedozwolonych klauzul – naruszających prawa konsumenta – przekonała się księgarnia internetowa Matras. Wymierzona przez UOKiK kara wyniosła prawie 500 tys. zł. Od grudnia nastąpiły poważne zmiany w przepisach regulujących ochronę konsumenta. 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. By dostosować się do nowych regulacji, trzeba zmienić nie tylko regulamin sklepu internetowego, ale również jej interfejs.

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I (r. pr. Szymon Zięba) (od 9.30 – do 11.35)
1.    Zagadnienia ogólne dotyczące regulaminów sklepów i platform internetowych.
2.    Praktyczne aspekty konstruowania regulaminów sklepów i platform internetowych.
3.    Problematyka klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach sklepów i platform internetowych.
4.    Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w zapisach regulaminów sklepów i platform internetowych.
5.    Konsekwencje wprowadzenia klauzul abuzywnych.
6.    Problematyka ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies.

Od. 11.30 – do 11.45 przerwa kawowa

CZĘŚĆ II (apl. Joanna Czerwińska) (od 11.45 – do 13.15)
1.    Treść regulaminu księgarni sklepów i platform w świetle ustawy o prawach konsumenta wchodzącej w życie 25 grudnia 2014 r.
2.    Obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec konsumenta.
3.    Regulacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

Od 13.15 – do 14.00 przerwa obiadowa

CZĘŚĆ III (apl. Joanna Czerwińska) (od 14.00 – do 15.45)
1.    Praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w zakresie obowiązków informacyjnych.
2.    Sankcje związane z brakiem przestrzegania obowiązków informacyjnych.
3.    Postępowanie reklamacyjne.

Od. 15.45 – 16.00 druga przerwa kawowa

CZĘŚĆ IV (r.pr. Joanna Hetman-Krajewska, r. pr. Szymon Zięba, apl. Joanna Czerwińska) (od 16.00)
1.    Pytania uczestników i konsultacje indywidualne.

Osoby prowadzące:
Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji książkowych: „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, „Podstawy prawa własności intelektualnej” (Warszawa 2008) oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (trzecia kadencja).

Szymon Zięba – W 2007 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracy magisterskiej dotyczącej ochrony dóbr osobistych osób prawnych. W latach 2007/2009 zajmował stanowisko Konsultanta ds. prawnych w firmie doradczo – inwestycyjnej Top Consulting S.A., będącej Autoryzowanym Doradcą przy NewConnect. Zajmował się wówczas obsługą prawną spółki oraz spółek zależnych, a także ich organów statutowych. Następnie podjął współpracę z Kancelarią Prawniczą Patrimonium w charakterze aplikanta radcowskiego, którą z powodzeniem kontynuuje do dnia dzisiejszego jako radca prawny. Specjalizuje się w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, przetwarzania danych osobowych, regulacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, a także w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W sferze zainteresowań pozostaje również prawo cywilne, w szczególności dotyczące zobowiązań i ochrony dóbr osobistych oraz prawo reklamy. Współautor publikacji z zakresu prawa handlowego takich jak: „Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne” – Difin, „Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym – zagadnienia praktyczne” – Difin.

Joanna Czerwińska – aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł magistra prawa uzyskała, broniąc pracy magister-skiej dotyczącej tajemnicy bankowej w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. W 2014 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią Prawniczą Patrimonium. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie cywilnym oraz regulacjach publicznego prawa gospodarczego, takich jak ochrona konkurencji i konsumentów, ochrona danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych. Specjalizuje się również w obsłudze podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

Termin szkolenia: 27 marca 2015 r., w godz. 9.30-16.30
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 350 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 300 zł  + 23% VAT od osoby.


Chcesz wsiąść udział w szkoleniu gratis? Załóż konto firmowe lub prywatne w mbanku

http://szkolenieregulaminy.evenea.pl/?source=izys2p1dj9

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:        

ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg:        

ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort