Miejsceonline
Termin14 grudnia 2021
Cena550 + 23% VAT

W poszukiwaniu współczesnych polskich tekstów oficjalnych, które potwierdzałyby najwyższy stopień staranności w doborze środków językowych, należałoby odrzucić – rzecz jasna – rozmaite wystąpienia publiczne, a za to skupić się na podręcznikach. Tak uważam, w pełni świadom, że to jednak ciągle podejście bardziej teoretyczne niż praktyczne, skoro z myślą o polszczyźnie naprawdę poprawnej można większości podręczników zarzucić niejedno. Raz są to uwagi słuszne, innym razem dochodzi do nieporozumienia, które w przestrzeni publicznej zyskuje niekiedy drugie życie, całkiem niepotrzebnie. Jednak świadomi użytkownicy języka potrzebują jakiegoś wzorca. Gdy zatem trudno posługiwać się konkretnymi nazwiskami w celu jego wskazania, pozostaje odwołać się do korpusu tekstów, od którego oczekujemy jak najmniejszej liczby błędów i usterek. Czy obiektywnie powinny tworzyć go podręczniki, właściwe zresztą różnym etapom edukacyjnym? W odpowiedzi na to pytanie może pomóc przyjęcie perspektywy rzeczoznawcy językowego (który na co dzień jest redaktorem językowym i korektorem) – ale dopiero wtedy, gdy  skonfrontujemy ją z wymaganiami, oczekiwaniami i możliwościami percepcyjnymi docelowych czytelników. Tak się przecież składa, że to oni pozostają w całej tej historii (i teraźniejszości) najważniejsi – dr Tomasz Karpowicz.

Szkolenie obejmie najczęstsze typy błędów przechodzących przez redakcję językową i korektę w różnych wydawnictwach edukacyjnych. Bywa zresztą, że takich czy podobnych sytuacji nie zauważy sam recenzent językowy. Zarazem więc okaże się ono zwięzłym przeglądem najtrudniejszych zagadnień właściwych poziomowi wzorcowemu normy językowej. I jako takie może zainteresować nie tylko redaktorów pracujących nad podręcznikami.

Program szkolenia:

 1. Językowa specyfika podręczników – teoria a praktyka
 2. Najpoważniejsze utrudnienia ortograficzne
  a) Pisownia łączna i rozdzielna, ze szczególnym uwzględnieniem dywizu
  b) Użycie wielkiej i małej litery na początku wyrazu. Różne przesłanki
 3. Kanoniczne pułapki interpunkcyjne
 4. Odmiana wyrazów i koszt jej regularności. Problem nazwisk
 5. Przegląd błędów składniowych
  a) Natura składni wzorcowej
  b) Składnia związku głównego przy podmiocie szeregowym
  c) Imiesłowowe równoważniki zdania jako maniera językowa
  d) Zdania niejednoznaczne z powodów składniowych
 6. Najczęstsze odstępstwa od normy leksykalnej i stylistycznej
 7. Bliżej zawiłości edytorskich. Inne zagadnienia dyskusyjne
 8. Pytania Państwa Uczestników szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia: 14 grudnia 2021,  w godz. 9.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 500 zł + VAT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

doc: formularz_Wzorzec_wzorca_Polszczyzna_podrecznikow_14_12_2021

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:ewa @rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31