Poniedziałek, 11 września 2023

W podręczniku do religii dla uczniów klas III znalazło się bardzo niepokojące zdanie. “Wolę umrzeć, niż grzeszyć” to fragment książki zatytułowanej “Jezu, czekamy na Ciebie” opublikowanej przez wydawnictwo WAM.

“Treści tego podręcznika pomogą uczniom klasy trzeciej przygotować się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii oraz do spotkania z Chrystusem przebaczającym w sakramencie pokuty i pojednania – czytamy w opisie wydawcy. Celem każdej lekcji jest zbudowanie trwałej i żywej więzi między uczniem a Panem Jezusem. Podstawowym źródłem wiedzy są słowa z Pisma Świętego, pouczające opowiadania br. Tadeusza Rucińskiego, inspirujące ilustracje, fotografie, wykresy, teksty z ‘Youcat dla dzieci’. Przewodnikiem uczniów podczas każdej lekcji jest św. Dominik Savio”.

Trzynaście podmiotów zrzeszonych w organizacjach tworzących koalicję „TAK dla prewencji suicydalnej” podpisało apel o usunięcie kontrowersyjnego zdania. „Żądamy od wydawnictwa podjęcia natychmiastowych kroków mających na celu usunięcie tych słów z podręcznika” – apelują aktywiści.

Aktywiści podkreślają, że zacytowane powyżej zdanie może bardzo mocno wbić się w psychikę dzieci. “Zmagamy się z ogromną falą prób samobójczych podejmowanych już nawet przez dzieci młodsze niż te, do których kierowany jest podręcznik. Wiele z nich postanowiło targnąć się na własne życie w wyniku doświadczanego latami niezrozumienia, osamotnienia, życia w poczuciu niezawinionej winy i pozostawieniu samemu sobie z własnymi problemami, także związanymi ze swoim zdrowiem psychicznym. Zacytowane powyżej zdanie, niezależnie od źródła jego pochodzenia, może bardzo mocno wbić się w psychikę dzieci, zarówno powodując problem z samoakceptacją, pchając w stan ciągłej presji względem siebie, kończąc na budowaniu poczucia winy lub realnej chęci targnięcia się na własne życie. Prezentowanie tak radykalnych haseł dzieciom, które świat wciąż odbierają bardzo dosłownie, budzi rażące wątpliwości wobec przygotowania pedagogicznego autorów podręcznika” – czytamy.

Podaj dalej
Autor: W