Wtorek, 13 sierpnia 2019
Wyniki II naboru Kultura – Interwencje

W ramach II naboru złożono aż 872 wnioski – znacznie więcej, niż w I naborze, który rozstrzygnięto w maju br. Dofinansowanie przyznano 140 projektom.

“Z uwagi na tak ogromne zainteresowanie, wystąpiliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowania o 2,2 mln zł. Łącznie ze środkami pozostałymi po I naborze możliwe więc było udzielenie dofinansowań w wysokości blisko 5,5 mln zł” – informuje Narodowe Centrum Kultury.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego. Środki finansowe programu przeznaczone są na wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Wyniki dostępne są tutaj: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/kultura-interwencje-wyniki-ii-naboru-blisko-5-5-mln-zl-na-projekty

Autor: ET
Źródło: NCK