Piątek, 1 grudnia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
Dom Książki Warszawa S.A. 00-054 Warszawa, ul. Jasna 26, tel. (022) 8268559, fax (022) 8267117, http://www.domksiazki.pl, www.books.pl, e-mail info@domksiazki.pl Rok 2004 był przełomowy w historii Domu Książki S.A. w Warszawie, firma ta została wchłonięta przez WSiP i dzięki pomocy największego polskiego wydawcy spłaciła wielomilionowe długi. W latach 2000-2003 spółka odnotowała gigantyczną stratę – łącznie ponad 10 mln zł. W rezultacie znalazła się u progu bankructwa. Dom Książki w Warszawie do 2004 roku był spółką Skarbu Państwa, nie podejmowano prób jego prywatyzacji z uwagi przede wszystkim na bardzo długo ciągnące się prace nad wyjaśnieniem stanu prawnego nieruchomości, co praktycznie uniemożliwiało wycenę spółki. Do końca XX wieku spółka w Warszawie była najsilniejszą firmą wywodzącą się ze struktur dawnego Domu Książki PP. Ostatnie lata przyniosły jednak likwidację wielu nierentownych placówek księgarskich i znaczne ograniczenie realizowanego obrotu. Jeszcze w 2000 roku do firmy należało 70 księgarń, obroty przekraczały 26 mln zł, zatrudnienie wynosiło 280 osób. W latach 2001-2003 podejmowane były różne kroki w kierunku poprawy sytuacji firmy, zredukowano do połowy zatrudnienie i znacznie ograniczono koszty – tylko w 2002 roku zlikwidowano 69 etatów. Dokonano uporządkowania niesprzedawalnych zapasów magazynowych. W 2002 roku firmie udało się odzyskać dużą warszawską Księgarnię Nike, przy czym po przejęciu firmy przez WSiP księgarnia ta podlegała zarządowi WSiP i była wynajmowana wydawnictwu, jednostka ta formalnie nie należała do 24 (wtedy) księgarń Domu Książki S.A.; podobnie jak ta przy ul. Jasnej, mieszcząca się w siedzibie Domu Książki. Rozpoczęto proces wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego, wyremontowano część lokali. Mimo podejmowania różnych prób, latem 2002 roku Dom Książki S.A. w Warszawie utracił płynność finansową i w konsekwencji zmuszony został do wszczęcia postępowania układowego z wierzycielami. Pod koniec 2002 roku kapitały własne firmy wynosiły minus 5,34 mln zł. Cały czas zabezpieczeniem płatności były nieruchomości będące własnością spółki. Teoretycznie ich wartość wielokrotnie przewyższała zobowiązania, ale kolejne próby sprzedaży najważniejszej z nich przy ul. Jasnej 26 w Warszawie (szacowanej wówczas na 12-13 mln zł) kończyły się niepowodzeniem, sprzedano ją dopiero w 2006 roku, dzięki czemu Dom Książki mógł spłacić wszystkie pożyczki zaciągnięte we WSiP. W 2002 roku udało się zawrzeć ugodę z bankami, podpisano także ugodę z wydawcami, która przewidywała umorzenie zobowiązań o zaledwie 5 proc. kwoty podstawowej bez umorzenia odsetek oraz odroczenie terminu ich płatności o rok, w celu umożliwienia spieniężenia posiadanych nieruchomości. Do połowy 2003 roku nie udało się sprzedać nieruchomości, warunki ugody nie zostały dotrzymane, spółce groziło ogłoszenie upadłości i zlicytowanie majątku. Zgodnie z koncepcją ministra skarbu z wiosny 2003 roku firma została wytypowana do przejęcia przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Na początku 2004 roku sfinalizowano inwestycję WSiP, które podniosły kapitał zakładowy o ok. 10 mln zł i udzieliły spółce pożyczki, która umożliwiła natychmiastową spłatę zobowiązań. W styczniu 2004 roku prezesem Domu Książki S.A. w Warszawie został Janusz Wójcikowski, wcześniej dyrektor sprzedaży oraz dyrektor operacyjny w pionie handlowym WSiP. Po przejęciu przez WSiP sytuacja zmieniła się diametralnie. Firma stała się wypłacalna, wiarygodna, zniknęły problemy z zatowarowaniem księgarń, co w latach 2001-2003 stanowiło ogromny problem. Sieć księgarń stała się własnością największego wydawnictwa edukacyjnego, a jednocześnie właściciela m.in. hurtowni podręczników Wkra, co zmienia jej położenie. Janusz Wójcikowski na temat związków kapitałowych WSiP, …
Wyświetlono 25% materiału - 515 słów. Całość materiału zawiera 2061 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się