Czwartek, 30 kwietnia 2020
Kolejny etap łagodzenia restrykcji

Rząd ogłosił kolejny etap łagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem.

Od 4 maja mogą być otwarte wszystkie sklepy w galeriach handlowych, przy czym mają w nich obowiązywać podobne obostrzenia jak w mniejszych sklepach – jeden klient na 15 mkw.

Księgarnie mogą pracować zgodnie z wytycznymi dla sklepów, co oznacza, że do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2 mogą wejść jednocześnie 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, a do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 mkw – 1 osoba na 15 mkw tej powierzchni. W punkcie kontaktu użytkownika z księgarzem rekomendowane są podobne zasady jak w przypadku bibliotek – ustawienia przesłony ochronnej oraz używania maseczek i rękawiczek ochronnych.

Również od 4 maja otwarte mają być niektóre instytucje kultury: biblioteki, muzea i galerie sztuki. “Tutaj zależy od tego, jakie są wnętrza, w dialogu z organami założycielskimi, prowadzącymi, umożliwiamy otwarcie takich jednostek” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreśla Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza nakazu ich otwarcia. Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w nowym reżimie sanitarnym wydała Biblioteka Narodowa, która rekomenduje uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni i sugeruje umawianie telefoniczne lub mailowe wizyt na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. Poleca zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach oraz ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem. Do czasu odwołania epidemii Biblioteka Narodowa nie rekomenduje otwarcia czytelń dla użytkowników ani wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism

Od 6 maja będą mogły działać żłobki i przedszkola, aczkolwiek w “nowym systemie sanitarnym”, a decyzje będą podejmowane każdorazowo przez samorządy.

 

 

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: Forsal.pl