Czwartek, 26 stycznia 2023
Poleca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anders Bodegård, jeden z najszerzej znanych tłumaczy literatury pięknej w Szwecji, zyskał swoimi przekładami dzieł Witolda Gombrowicza uznanie krytyków i szeroki oddźwięk wśród rodzimej publiczności literackiej. Jego dzieło translatorskie – rezultat pracy nad „szwedzkim Gombrowiczem” – jest tematem niniejszej monografii, na którą składają się cztery studia analityczne, poświęcone przekładom „Dziennika”, „Ślubu” oraz „Trans-Atlantyku”. Autorzy książki zmierzają do wieloaspektowego opisu działań translatorskich Andersa Bodegårda, skupiając się na kilku problemach translatologicznych i przyjmując różne perspektywy metodologiczne, skorelowane z analizowanymi problemami.

Dzięki jasnej strukturze, nowoczesnym metodom badawczym, dostosowaniu modeli analiz do poetyki utworów Gombrowicza, a także dzięki systematycznym badaniom i bogatym przykładom tekstowym monografia „Gombrowicz Andersa Bodegårda. Analizy przekładoznawcze” jest cenną lekturą dla literaturoznawców i językoznawców badających twórczość Witolda Gombrowicza. Książka będzie także przydatna tłumaczom, studentom kierunków translatorskich, lingwistom zajmującym się problematyką różnic między językami polskim i szwedzkim, a nawet kulturoznawcom, którzy uważają język za szczególny rodzaj przewodnika po danej kulturze. Jest to ważna pozycja w dziedzinie badań przekładoznawczych.

Prof. em. dr hab. Ewa Teodorowicz-Hellman (Uniwersytet w Sztokholmie)

Zaprezentowane w publikacji analizy w unikatowy sposób wiążą ze sobą perspektywę językoznawczą i literaturoznawczą, stanowiąc przez to cenny – wzorcowo interdyscyplinarny – wkład do współczesnych badań translatologicznych. Podkreślić należy dyscyplinę metodologiczną autorów, przejrzystość struktury oraz konsekwencję w przeprowadzonych analizach, które są wnikliwe, rzetelne i mają szczegółowy charakter.

Dr hab. Andrzej Szubert, prof. UAM

Ewa Data-Bukowska – dr hab. prof. UJ, językoznawczyni, zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej (Zakład Filologii Szwedzkiej). Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są na język szwedzki i język norweski. Obejmują gramatykę i semantykę kognitywną, translatologię oraz historię języka. Jest autorką monografii „Zaimki wskazujące w języku szwedzkim – analiza znaczeń z perspektywy językoznawstwa kognitywnego” (2005) i „Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim – perspektywa kognitywna” (2016).

Piotr de Bończa Bukowski – prof. dr hab., literaturoznawca, pracuje w Instytucie Filologii Germańskiej UJ, w którym pełni funkcję Kierownika Pracowni Translacji. Jest autorem kilku monografii, m.in. pracy „Friedricha Schleiermachera drogi przekładu. W kręgu problemów języka i komunikacji” (2020). Wspólnie z Magdą Heydel wydał antologie „Współczesne teorie przekładu” (2009), „Polska myśl przekładoznawcza” (2013) i „Polish Translation Studies in Action. Concepts – Methodologies – Applications” (2019), razem z Pawłem Zarychtą opublikował „Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego” (2021).

https://wuj.pl/ksiazka/pisma-wybrane#oprawa-miekka

Ewa Data-Bukowska, Piotr de Bończa Bukowski
Gombrowicz Andersa Bodegårda
Analizy przekładoznawcze

ISBN: 978-83-233-5175-7
Liczba stron: 306
Format: 15,8×23,5 cm
Rok wydania: 2022
Data premiery: 23.12.2022

Autor: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego