Piątek, 10 stycznia 2020
"Poezja jest duszą narodu"

Grzegorz Łatuszyński odebrał z rąk Ambasadora Serbii Nikoli Zurovaca Złoty Medal za Zasługi nadany przez Prezydenta Serbii Aleksandra Vučicia. Poeta, slawista został uhonorowany za wieloletnią pracę na rzecz wzajemnego zbliżenia i współpracy kulturalnej polsko-serbskiej oraz za możliwość wzajemnego poznawania jednej i drugiej poezji w jego przekładach przez czytelników obu narodów.Uroczystość odbyła się 9 stycznia w Ambasadzie Serbii.

– Pan Łatuszyński większą część swojej pracy poświęcił na tłumaczenie literatury serbskiej. Przetłumaczył dzieła wielu wybitnych poetów i pisarzy. Wielką wartość na “Antologia poezji serbskiej XX wieku” w jego wyborze i przekładzie na język polski, która zawiera szeroką panoramę poezji serbskiej, co pozwala polskiemu czytelnikowi poznać klimaty i nastroje, a także prześledzić kierunki poszukiwań tematycznych i formalnych w poezji serbskiej na przestrzeni minionego stulecia. Ukoronowaniem wieloletniej współpracy jest Złoty Medal – powiedział Ambasador Serbii Nikola Zurovac.

– Cieszę się, że moja sześćdziesięcioletnia praca  na rzecz wzajemności kulturalnych i literackich została zauważona i doceniona przez Prezydenta Serbii. Ta praca zaowocowała w polskiej świadomości literackiej, w polskim środowisku pisarzy i poetów. Dzięki moim wysiłkom poezja serbska dotarła do polskich czytelników. Poezja jest duszą narodu. Poprzez poezję narody mogą się bardziej poznać. Jestem szczęśliwy, że udało mi się zaprezentować polskiemu czytelnikowi co najlepsze w serbskiej poezji i serbskiemu czytelnikowi co najlepsze w polskiej poezji – mówił Grzegorz Łatuszyński.

Anna Nasiłowska, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich podkreśliła: – Jesteśmy dumni z jego dorobku, dzięki niemu czujemy się bliżej kultur byłej Jugosławii, bliżej Serbii. Twórca został uhonorowany Złotą Odznaką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

– Lista bibliograficzna dokonań Grzegorza Łatuszyńskiego jest ogromna. Chcę podkreślić, że w jego pracy najistotniejsze jest duchowe zaangażowanie. On tą poezją żyje, on tę poezję kocha – powiedział Wojciech Kaliszewski, historyk literatury i krytyk literacki.

 

Podaj dalej
Autor: Ewa Tenderenda-Ożóg