Piątek, 1 kwietnia 2022
Krzysztof Kuczkowski pozostaje redaktorem naczelnym

W czwartek 31 marca dyrektor Dariusz Jaworski podpisał umowę, zgodnie z którą od 1 kwietnia Instytut Książki formalnie przejmuje wydawanie „Toposu”, jednego z najbardziej zasłużonych czasopism literackich w Polsce. Dotychczasowym wydawcą dwumiesięcznika było Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.

Redaktorem naczelnym pisma pozostanie jego twórca i redaktor Krzysztof Kuczkowski.

Nowa siedziba redakcji będzie się znajdować w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jak czytamy w komunikacie, “przez kilka ostatnich lat Instytut Książki obserwował coraz trudniejszą sytuację ‘Toposu’. Władze samorządowe Sopotu sukcesywnie zmniejszały subwencje dla czasopisma, a z początkiem 2022 roku całkowicie wstrzymały wsparcie finansowe. W tej sytuacji ‘Toposowi’ groziła likwidacja. Byłoby to ogromną stratą dla polskiej literatury i kultury. Przestałby istnieć jeden z niewielu prawdziwie niezależnych ośrodków kulturalnych, a także zapewne rozpadłoby się niezwykle ciekawe środowisko literackie”.

Wskazano również, że dwumiesięcznik „Topos” był wielokrotnie dofinansowywany w ramach Programów Ministra Kultury, pomimo tego wydawca nie był w stanie zapewnić czasopismu stabilności. “Dzięki decyzji na przekazanie środków na stałe utrzymanie ‘Toposu’, którą podjął na wniosek IK Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, a także dzięki zaangażowaniu i wsparciu wiceministra dr. Jarosława Sellina, możliwe będzie zachowanie płynności wydawania dwumiesięcznika i zapewnienie mu warunków do rozwoju”.

Pierwszy numer dwumiesięcznika został opublikowany w maju 1993 roku. Do tej pory ukazało się ponad 180 zeszytów „Toposu” i ponad 200 pozycji książkowych. Ambicją „Toposu” było i jest tworzenie środowiska poetów i pisarzy orientujących twórczość artystyczną na wartości, z których wyrosła cywilizacja śródziemnomorska, a które określa Platońska triada: „Piękno–Dobro–Prawda”.

Czasopismo założył i kieruje nim do dzisiaj Krzysztof Kuczkowski, poeta, krytyk, polonista z praktyką wydawniczą i redakcyjną, w 2018 roku, z okazji 25-lecia wydawania „Toposu”, wyróżniony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Do Rady Programowej „Toposu” zostali zaproszeni m.in. prof. prof. Krzysztof Dybciak, Zbigniew Chojnowski, Wojciech Kudyba i Wojciech Ligęza. Wśród autorów znaleźli się m.in. Zygmunt Kubiak, o. Jacek Salij, ks. prof. Jan Sochoń, ks. prof. Jerzy Szymik, prof. prof. Kazimierz Nowosielski, Jarosław Ławski, Zofia Zarębianka, a także Jan Polkowski, Wojciech Kass i Przemysław Dakowicz. Wieloletnim i niezapomnianym mentorem czasopisma był śp. Tomasz Burek.

Obecnie Instytut Książki jest wydawcą czasopism „Dialog”, „Nowe Książki”, „Literatura na Świecie”, „Teatr” i „Twórczość” oraz współwydawcą periodyków „Teatr Lalek”, „Odra” i „Akcent”.

Autor: ET
Źródło: Instytut Książki