środa, 8 stycznia 2020
Zgłoszenia do 17 stycznia

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 26. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 15. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 7. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.01.2020 (liczy się data stempla pocztowego).

Wawrzyn Literacki (nagroda w kategorii poezja oraz nagroda w kategorii proza) jest przeznaczony dla autora lub autorów związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim (miejsce urodzenia bądź zamieszkania), a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach. W tym roku powołane zostaną dwie Kapituły do oceny książek i przyznane dwa Wawrzyny oraz nominacje i wyróżnienia. Dodatkowo, po ogłoszeniu wyników, zorganizowana zostanie wystawa wszystkich książek zgłoszonych do konkursu w holu głównym Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze, dostępna przez kilka tygodni, aby czytelnicy zapoznali się w książkami wydanymi w 2019 zgłoszonymi do Wawrzynów. Wszystkie książki po konkursie i po wystawie trafią do zbiorów Bibliotek w Zielonej Górze i Gorzowie.

Zgłoszenia książek posiadających ISBN wydanych w 2019 roku przyjmuje główny organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji wraz z deklaracją podpisaną przez autora. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2020 r. Prosimy o dopisek na przesyłce „Lubuskie Wawrzyny” oraz określenie kategorii konkursu.

Więcej informacji na stronie http://www.wawrzyny.norwid.net.pl

Podaj dalej
Autor: ET