Wtorek, 1 września 2020
„W stronę książki idealnej” i inne teksty

Ukazał się nr 15/2020 kolejny zeszyt „Acta Poligraphica”, jedynego czasopisma naukowego z dziedziny poligrafiki. Jego wydawcą jest Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Fogler, jego zastępcą, grafikiem i inicjatorem pisma Andrzej Tomaszewski, a sekretarzem redakcji Anna Cabaj. W skład redakcji wchodzą również: prof. Jan Bagiński, Barbara Dzierżanowska, dr Jacek Hamerliński, dyrektor COBRPR, jak też byli dyrektorzy Ośrodka: dr Jerzy Hoppe i Bernard Jóźwiak oraz Anna Rudnicka.

Numer rozpoczyna tekst „Od redakcji” omawiający jubileusz 60-lecia COBRPR, jaki był obchodzony 12 grudnia ubiegłego roku. Kolejne teksty to: Volodymyra Mayika, Mariana Khariva i Mikhaila Kulaka „Odporność na zużycie materiału fotopolimerowego do produkcji płyt sitodrukowych”, Agnieszki Chamery-Nowak „Gospodarka remontowa Centralnego Zarządu Przemysłu Graficznego w czasach stalinizmu”, Ilony Dobijańskiej „W stronę książki idealnej. Projektowanie edycji na przykładzie twórczości Przemka Dębowskiego”, Andrzeja Tomaszewskiego „Ośrodek Pism Drukarskich w Warszawie (1968–1979)” oraz recenzje: Jacka Hamerlińskiego „Technologia drukowania. Wiedza (nie całkiem) powszechna” , Elżbiety Pokorzyńskiej „Od Wyspiańskiego do Strzemińskiego” oraz Karola Nicińskiego „Stwórz i złóż. Wprowadzenie do typografii”.

 

Autor: (fran)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort