Piątek, 31 października 2008


Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. (PPWK)


00-410 Warszawa, Aleja Bohaterów Września 9, tel.
(022) 5851800, fax (022) 5851801, http://www.ppwk.com.pl, e-mail marketing@ppwk.pl

 

Przychody PPWK w 2007 roku wyniosły 14,59 mln zł. Wydawnictwo  nie zdecydowało się na udostępnienie danych o produkcji i sprzedaży oferty kartograficznej. Szacujemy je na 10 mln zł. 

 

Rafał Berliński, były prezes PPWK, tak w roku 2006 komentował strategię spółki. Po kilku latach prób ostatecznie zrezygnowaliśmy z dalszego rozwoju własnych technologii telematycznych i opartych na nich usług. Sprzedając udziały w spółce PPWK GeoInvent, udało nam się z bardzo korzystnym wynikiem zamknąć ten rozdział historii firmy. Dziś otwierają się nowe rynki, nowe technologie i czekają nowi klienci. Dziś, korzystając z siły marki, wprowadzamy na rynek innowacyjne produkty i usługi, oparte na tworzonych przez nas technologiach. Jestem głęboko przekonany, że, korzystając ze zgromadzonych przez spółkę zasobów ludzkich, intelektualnych i kapitałowych, uda nam się uzyskać silną pozycję na rynku kartografii cyfrowej. Rok 2006 będzie zatem kolejnym krokiem milowym w rozwoju firmy. Sądzę, że teraz jak nigdy dotąd (a pamiętajmy, że jesteśmy na rynku od 55 lat), mamy szanse na istotny wzrost wartości spółki poprzez zaistnienie na bardzo silnie rosnącym rynku kartografii cyfrowej..


Potwierdzeniem tego trendu stała się transakcja zakupu, w listopadzie 2006 roku, udziałów w firmie EL2 działającej na rynku usług mobilnych i osiągającej w chwili transakcji przychody w wysokości ok. 16 mln zł. Za 14,9 proc. udziałów w EL2 PPWK zapłaciło 6,2 mln zł. Zakup pozostałych 85 proc. został sfinansowany w lipcu 2007 roku za łączną kwotę 83,6 mln zł. W zapowiedziach firmy pojawiły się także plany zintegrowania usług nawigacyjnych z działalnością reklamową, również poszerzenie oferty o serwisy mapowe w telefonach. Na rozwój tej działalności spółka chciała przeznaczyć 2,5 mln zł. Część środków uzyskanych ze sprzedaży akcji PPWK przeznaczyło na przejęcie kolejnych firm z branży telekomunikacyjnej. W lipcu 2007 roku podpisany został list intencyjny z  trójmiejskim operatorem Elterix, a w sierpniu  z ukraińską firmą Visom o sprzedaży do 100 proc. udziałów.


W styczniu 2007 roku Rafała Berlińskiego na stanowisku prezesa PPWK zastąpił Andrzej Ziemiński, wcześniej zarządzający właśnie EL2. W kwietniu do zarządu wszedł Grzegorz Esz, twórca Heyah. Jego obecność była potwierdzeniem zapowiedzi planów skupienia się na marketingu mobilnym i usługach dodanych w telekomunikacji.
Następnie we wrześniu z zarządu spółki odeszli: Wojciech Górski, który do tej pory pełnił funkcję dyrektora finansowego, oraz Beata Konopska, która pozostała redaktorem naczelnym wydawnictwa. Od tego momentu zarząd PPWK liczy dwie osoby.


Przyjęta w 2007 roku nowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa zakłada przekształcenie Grupy PPWK w strukturę holdingową obejmującą pięć linii biznesowych z obszaru TMT (telekomunikacja, media, technologia), wydzielenie pionów kartografii i nawigacji satelitarnej do oddzielnych przedsiębiorstw oraz zmianę nazwy PPWK na TMT Holding.


W grudniu 2007 roku za 
7,1 mln zł PPWK kupiło 1,4 mln akcji firmy telekomunikacyjnej Długie Rozmowy, wskutek czego stało się właścicielem 75 proc. akcji w jej kapitale zakładowym.


Dzięki akwizycjom przychody Grupy PPWK w 2007 roku wyniosły 38,41 mln zł, wypracowany zysk netto to 5,78 mln zł, przy 3,3 mln zł w 2006 roku. Duży wpływ na wynik grupy miał zysk Długich Rozmów (1,22 mln zł) i firmy EL2 (1,97 mln zł).


W styczniu 2007 roku akcjonariusze spółki uchwalili program motywacyjny skierowany do członków zarządu oraz najważniejszych menadżerów kierujących spółkami z grupy. W ramach tego programu firma wyemituje 3,1 mln nowych akcji serii I. Warunkiem ich emisji jest realizacja planów finansowych w latach 2008-2010 roku.


Kolejnym krokiem zmierzającym do pogłębienia inwestycji w segmencie telekomunikacyjnym było zaciągnięcie
kredytu w kwocie 20 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu udziałów w Neotel Communications Polska. Termin spłaty kredytu wyznaczono na koniec czerwca 2011 roku. PPWK przejęło spółkę Neotel w maju 2008 roku. Natomiast w lipcu sfinalizowano przejęcie Długich Rozmów poprzez zakup brakującego pakietu 25 proc. akcji.


W maju 2007 roku w sprzedaży pojawił się pierwszy kompletny zestaw do nawigacji samochodowej firmowany przez  PPWK – Navigo2Go. Do tej pory w ofercie były mapy cyfrowe z oprogramowaniem do zastosowania na palmtopach i komputerach PC oraz internetowe serwery map (Navigo WebMAP), programy  do planowania tras i śledzenia GPS (Navigo Professional Plus i Navigo Professional Plus Europa) oraz systemy lokalizacji pojazdów (Navigo Security). W czerwcu 2008 roku premierę miał produkt
Navigo 8i. To pierwszy tego typu interaktywny system na polskim rynku. Użytkownicy mogą sami wprowadzać informacje dotyczące korków, robót drogowych albo kontroli radarowych i jednocześnie korzystać z danych zebranych przez innych. System Navigo wykorzystuje mapy cyfrowe przygotowywane przez PPWK. Do końca 2008 roku firma ma zamiar kontrolować 5 proc. krajowego rynku nawigacji.


PPWK kontynuuje produkcję oferty kartograficznej. Sztandarową marką tej części oferty jest seria „Copernicus” (na rynku od 2001 roku). Publikacje dostępne są w 18 grupach produktowych: atlasy miast i aglomeracji (19 tytułów), atlasy samochodowe (22), mapy samochodowe (5), mapy turystyczne (15), mapy województw (16), mapy samochodowo-krajoznawcze/mapy dla aktywnych (13), mapy tematyczne (4), plany miast-wygodny format (15), seria „Copernicus Premium” (28), atlasy turystyczne (2), przewodniki turystyczne (10), plany miast Polski (48), mapy laminowane (24), „przewodniki zagraniczne-wygodny format” (20), mapy ścienne (6), plany miast zagranicznych (16) i mapy państw Europy (24). Łącznie oferowanych jest 287 tytułów.


PPWK przygotowuje również mapy i plany miast na zlecenia, np. jako insert do prasy. W 2004 roku oficyna osiągnęła wysokie przychody dzięki współpracy z Agorą i dostarczeniu map do „Gazety Wyborczej”. W czerwcu 2007 roku w „Dzienniku Bałtyckim” ukazała się kolekcjonerska seria „Atlas Metropolii Zatoki Gdańskiej”.
Z kolei w kwietniu 2008 roku we współpracy z tygodnikiem „Polityka” powstała seria sześciu zeszytów-przewodników (objętość 40 stron) po Polsce („Pomorze”, „Mazury”, „Mazowsze”, „Małopolska”, „Dolny Śląsk” i „Wielkopolska”).


Firma samodzielnie zaopatruje stacje paliw, m.in.: BP, Orlen i Lotos – w ten sposób realizuje 25-30 proc. sprzedaży map; hipermarkety: Geant, Tesco, Real, Makro, Leclerc, Carrefour, punkty sprzedaży prasy sieci HDS, Kolporter i Ruch oraz niektóre księgarnie. W 2007 roku firma dysponowała siecią 15 przedstawicieli handlowych pracujących w terenie.


W listopadzie 2007 roku PPWK i polski oddział firmy Google podpisały umowę o współpracy na okres pięciu lat, na podstawie której
PPWK ma być dostarczycielem map do polskiej części projektu Google Maps.


W 2005 roku firma wypracowała rekordowy zysk – 10,3 mln zł. Był to jednak przede wszystkim efekt sprzedaży spółki zależnej GeoInvent (dawniej PPWK Inwestycje). Kapitały własne PPWK wzrosły aż o 264 proc. Wartość aktywów i pasywów zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 7,65 mln zł, co również wiązać należy ze sprzedażą GeoInventu. Do inwestycji doszło 6 października 2005 roku. Holenderska spółka Tele Atlas NV odkupiła 100 proc. udziałów za 6,35 mln euro (częściowo płatne w 2006 roku). W Grupie Kapitałowej PPWK GeoInvent została wyłączona z konsolidacji, stąd spadek przychodów skonsolidowanych (w trzech kwartałach 2005 roku GeoInvent dała ok. 5 mln zł przychodu oraz 1,4 mln zł straty).


W sierpniu 2003 roku PPWK zaprzestało działalności na rynku edukacyjnym (działalność ta przyniosła w latach 2000, 2001 i 2002 odpowiednio: 17 mln, 10,6 mln i 7 mln zł przychodu, co stanowiło odpowiednio: 55, 42 i 41 proc. całości przychodów ze sprzedaży). Produkty szkolne zbyto w sierpniu 2003 roku na rzecz wydawnictwa Nowa Era. Sprzedaż tych produktów, a także późniejsza restrukturyzacja zadłużenia i nowa polityka zarządu uchroniły PPWK od grożącej w 2003 roku upadłości spółki, wynikającej z nietrafionych inwestycji w latach wcześniejszych i znacznie obciążającego spółkę pomysłu skupu akcji własnych.


Atutem PPWK jest wieloletnie doświadczenie oraz zgromadzone kartograficzne bazy danych, które przechowywane są w formie cyfrowej i mogą być udostępniane na wielu nośnikach. Większość inwestycji w digitalizację danych i stworzenie nowej linii produktów PPWK poniosło w poprzednich latach. Tylko w 2001 roku zainwestowano w nowe technologie 10 mln zł, a w pierwszej połowie 2002 roku kolejnych kilka milionów. Obecnie sprzedaż technologii IT daje spółce ok. 50 proc. przychodów.
PPWK jest jedyną w zasadzie firmą w Polsce i jedną z nielicznych tak dużych w Europie czy na świecie, której udało się w sposób skuteczny powiązać GIS, czyli dane cyfrowe, z tradycyjną kartografią papierową. Dlaczego? Bo korzystamy z jednej bazy danych. Wszystkie informacje, których używamy czy to do opracowania nowej mapy, czy przewodnika, czy planu miasta, czy aktualizacji kolejnych wydań, trafiają najpierw do tej bazy, gdzie są opracowywane w pewnym standardzie, dzięki któremu można realizować różne produkty – cyfrowe, telekomunikacyjne, nawigacyjne itd. Przekazywane do redakcji przekształcane są natomiast w mapy papierowe, z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących w kartografii. Ale podkreślam: pień jest jeden i wspólny. Technologię tę wypracowaliśmy sami. Jest unikatowa. Korzystamy ze specjalistycznych oprogramowań, co oznacza, że nie pracujemy w programach graficznych, jeżeli chodzi o mapy, i nie robimy, mówiąc potocznie, „obrazków”. Są to dane umiejscowione w przestrzeni geograficznej. Na tym polega nasza siłamówił w 2007 roku
Michał Starzewski, zastępca redaktora naczelnego PPWK.

 

Firma powstała w 1951 jako Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. W 1952 roku przejęła produkcję kartograficzną Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych (późniejsze WSiP). W 1955 roku oficyna powiększyła się o przeniesioną ze Lwowa i reaktywowaną we Wrocławiu Książnicę-Atlas, której twórcą był wybitny kartograf Eugeniusz Romer. Był on twórcą kartografii szkolnej – po raz pierwszy dołączył mapę do polskiego podręcznika do geografii w 1908 roku. Książnica-Atlas powstała w 1921 roku jako Instytut Kartograficzny Eugeniusza Romera. W 1924 roku doszło do fuzji Atlasu i Książnicy Polskiej. Książnica-Atlas działała jako spółka akcyjna do połowy lat 50., kiedy to została wchłonięta przez PPWK, które przejęło aktywa, w tym prawa autorskie do wszystkich publikacji oficyny. Dalszy okres działalności przed 1989 rokiem to systematyczne monopolizowanie rynku. Chyba najlepiej oddaje to fragment z jubileuszowej księgi wydanej z okazji 50-lecia oficyny: Przez cały okres PRL przedsiębiorstwo rozrastało się w swojej strukturze, poszerzało ofertę wydawniczą i umacniało swoją pozycję monopolisty.


W 1991 roku powstała spółka pracownicza, która na mocy umowy leasingowej przejęła majątek likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego PPWK. Od stycznia 1996 roku firma notowana jest na giełdzie. Nowa emisja akcji odbyła się w połowie 1996 roku. Uzyskany kapitał pozwolił na zakupienie 40 proc. udziałów w Warszawskiej Drukarni Akcydensowej S.A. (obecnie w likwidacji). W 1998 roku PPWK kupiła też 4 proc. udziałów w wydawnictwie Muza, które sprzedano w 2000 roku. Kapitał akcyjny spółki w 1998 roku wynosił 2,68 mln zł; podzielony był na 2 mln 625 tys. akcji o nominale 1 zł. W 2001 roku kapitał akcyjny wzrósł do 3,28 mln zł. Do 2000 roku firma miała oddział we Wrocławiu (dawna siedziba Książnicy-Atlas). Oddział został jednak zlikwidowany, a należąca do PPWK kamienica sprzedana.

 

PPWK – najważniejsze dane

 

Podaj dalej