Piątek, 24 marca 2023
Nowość wydawnictwa Difin

W książce zawarto podstawy teoretyczne dotyczące refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej, jak również dokładny opis, jak można ją stosować – do powielenia przez innych nauczycieli tego przedmiotu. Pokazano przykłady zastosowania tej koncepcji i jej efekty.

Publikacja jest zbiorem pomysłów dla nauczycieli akademickich i superwizorów pracy socjalnej na refleksyjną edukację metodyki pracy socjalnej. Mogą być one wykorzystane na zajęciach lub posłużyć za inspirację do własnych rozwiązań. Monografia jest również przeznaczona dla studentów pracy socjalnej i pracowników socjalnych. Znajdują tu oni techniki do refleksji nad samym sobą, swoim metodycznym działaniem w zakresie uczenia się i metodyki pracy socjalnej oraz narzędzia do samopoznania i samoregulacji.

Patronat: ops.pl, czasopismo Praca Socjalna.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

W serii Metodyka Pracy Socjalnej:

1. Kompetencje pracowników socjalnych
2. Metody i techniki pracy z osobami starszymi, z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami
3. Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami, z osobami z zaburzeniami psychicznymi
4. Dziecko w rodzinie
5. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi
6. Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

Podaj dalej
Autor: Wydawnictwo Difin