Poniedziałek, 19 marca 2001
Konspekt (materiał do dyskusji na posiedzeniu Rady PIK w dniu 13 marca 2001) Andrzej Nowakowski Andrzej Rosner Działalności Polskiej Izby Ksiąřki winny przyświecaĘ trzy zasadnicze cele, wynikające zarŰwno z ustawy o izbach gospodarczych, jak i statutu PIK: Dbanie o wzrost liczby podmiotŰw gospodarczych zrzeszonych w PIK (wydawcy, hurtownicy, ksiÍgarze), ktŰre winny traktowaĘ naszą organizacjÍ jako strařnika ich interesŰw gospodarczych. Reprezentowanie branřy ksiąřki wobec ustawodawcy oraz tych instytucji paŇstwowych, ktŰre kształtują ekonomiczne i prawne warunki jej funkcjonowania na rynku. W tej kwestii PIK winien zdecydowanie bardziej "agresywnie" egzekwowaĘ swoje prawa, ktŰre wynikają z ustawy o izbach gospodarczych. W związku z tym PIK winna przyjąĘ na siebie funkcjÍ koordynacyjną wobec podobnych działaŇ Izby WydawcŰw Prasy, Polskiej Izby Druku, PTWK oraz Stowarzyszenia WydawcŰw Prasy Lokalnej. Chodzi o stworzenie zdecydowanie bardziej skutecznego branřowego lobby na rzecz naszych wspŰlnych interesŰw. Najwařniejsze problemy, ktŰre w ramach powyřszych działaŇ winny zostaĘ podjÍte w roku bieřącym to: doprowadzenie do zmiany lub złagodzenia negatywnych skutkŰw jesiennej nowelizacji ustawy o podatku od towarŰw i usług (VAT, import czasopism, usługi drukarskie, sprzedař konsygnacyjna, lista czasopism specjalistycznych itp.), wiÍkszy udział przedstawicieli PIK w pracach sejmowej Komisji Kultury i ĺrodkŰw Przekazu jako tej instytucji, ktŰra w zasadniczy sposŰb wpływa na wszystkie ustawy dotyczące naszego środowiska, podjÍcie wspŰłpracy z MKiDN w sprawie Funduszu Promocji TwŰrczości oraz problemŰw związanych z prawem o reprografii. PIK powinna odgrywaĘ tu rolÍ zdecydowanie bardziej aktywną niř inne organizacje, opracowanie pod koniec bieřącego roku raportu o stanie rynku ksiąřki w Polsce, zarŰwno dla potrzeb branřy, …
Wyświetlono 25% materiału - 245 słów. Całość materiału zawiera 982 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się