środa, 21 września 2022
Zgłoś szkołę

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

W poprzednim roku został ustanowiony rekord w liczbie osób czytających na przerwie i wyniósł on 377. 586 osób. W akcji wzięło udział 1867 placówek z Polski i z 14 innych państw.

W tym roku jest szansa na pobicie tego rekordu.

Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz, a następnie przeprowadzić na terenie całej szkoły akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na wszystkich  przerwach międzylekcyjnych w jednym wybranym przez siebie dniu między 1-31 października 2022 roku. Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.

Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:

– placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz  współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,

– szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom organizator proponuje stworzenie np. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

Organizator zachęca też szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszeniu do wspólnego bicia rekordu.

 Celem akcji jest:

– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

– integracja środowiska lokalnego;

– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;

– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  (aktywny do 31 października 2022 r.)
Szkoła zgłaszając się do akcji jest zobowiązana do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły/placówki i/lub na portalu społecznościowym Facebook opisu i zdjęć z przeprowadzonej akcji. Placówka w terminie do 13 listopada 2022 r. wypełnia przygotowany przez organizatora formularz relacji (dostępny od 1 października 2022 r.), w którym poda m. in. liczbę osób czytających na przerwie.

FORMULARZ RELACJI (aktywny od 1 października do 13 listopada 2022 r.)

Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki na Facebooku 12 grudnia 2022 r.

 

 

Podaj dalej
Autor: ET