Piątek, 17 marca 2023

Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis przyznawana jest co roku osobom fizycznym lub nieformalnej grupie twórczej za wybitne dokonania artystyczne oraz promocję kulturalną miasta w kraju i za granicą, w roku poprzedzającym jej wręczenie.

W ubiegłym roku nagrodę otrzymała m.in. Magdalena Grzebałkowska  za książkę “Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia” (Agora).

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • za twórczość artystyczną i dokonania twórcze;
  • za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania dziedzictwa kulturowego;
  • oraz za kreację kultury i działanie na rzecz jej upowszechniania w kraju i zagranicą.

Ponadto przyznawany jest Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska – można do niego zgłaszać osoby lub instytucje znacząco wspierające działania w obszarze kultury w 2022 roku.

Aby zgłosić kandydatów do Nagrody Splendor Gedanensis i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska, należy wypełnić wnioski znajdujące się na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury.

Swoich kandydatów, wybitnie zasłużonych dla kultury w mieście, mogą zgłaszać:

  • instytucje kultury;
  • związki twórcze, organizacje pozarządowe i podmioty działające w sektorze kultury;
  • szkoły wyższe i artystyczne;
  • organy administracji publicznej;
  • Radni Miasta Gdańska;
  • przedstawiciele mediów;
  • dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”.

Każdy zgłaszający może wytypować maksymalnie trzech kandydatów do nagrody i jednego kandydata do tytułu Mecenasa Kultury za rok 2022. Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w terminie do 31 marca 2023 roku.

Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są w formie papierowej w Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1,3 i 4 Urzędu Miejskiego w Gdańsku – dostarczone osobiście lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: Kandydatura do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska.

Zgłoszenia można też przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Witkac.

 

Autor: W