Wtorek, 21 marca 2023
Szkolenie online 23 marca z dr Tomaszem Karpowiczem

Kiedy zagadnienie trudne ma wysoką frekwencję w tekstach autorskich, i to niezależnie od ich tematyki czy właściwości stylistycznych, na pewno zasługuje na szczególną uwagę. Szkoda tylko, że nie za każdym razem takie przykłady znajdują odbicie w publikacjach normatywnych.

O ile językoznawcy mogą sobie pozwolić na komfort zlekceważenia czegoś, co jest szczegółowe i zarazem skomplikowane, o tyle redaktorzy językowi i korektorzy nie powinni podchodzić do tych kwestii z lekceważeniem. Nasze szkolenie ma na celu analizę kilku takich zagadnień.

Jego program przedstawia się następująco:

1) Wykorzystywanie albo pomijanie zaimka osobowego w pozycji podmiotu.

a) Przesłanki składniowe i stylistyczne.
b) Wybór synonimu rzeczownikowego zamiast zaimka.
c) Ocena rozwiązań sprzecznych z regułą.

2) Komplikacje w związku głównym.

a) Trudniejsze podtypy podmiotu szeregowego.
b) Utrudnienia będące konsekwencją podmiotu zawierającego liczebnik.

3) Powtórzenia wyrazów funkcyjnych – celowe czy przypadkowe.

a) Ponowne wykorzystanie spójnika.
b) Przyimek jako sposób na rozbicie wtórnego zwiazku składniowego.
c) Pozycja wyrazu funkcyjnego w zdaniu a specyfika polszczyzny wzorcowej.

4) Kłopoty z dywizem.

a) Jak ustalić równorzędność członów?
b) Wybór rozwiązań alternatywnych.

5) Jeszcze o trudniejszych przecinkach.

a) Niejasny status przydawki rozwiniętej.
b) Konsekwencje wykorzystania konstrukcji porównawczej.

6) Pytania Państwa Uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia: 23 marca, w godz. 9.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 600 zł +23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 550 zł + VAT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: formularz_redakcja_jezykowa_23_03_23

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając: ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa @rynek-ksiazki.pl
tel. 22 828 36 31