Piątek, 2 czerwca 2023

Wydawnictwo Biały Kruk i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ubiegają się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do przedmiotu historia i teraźniejszość dla klasy II szkoły ponadpodstawowej. Oba złożyły wnioski w tej sprawie do MEiN.

Wnioski dotyczą kontynuacji podręczników do HiT dla klasy I dopuszczonych do użytku szkolnego w ubiegłym roku.

Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych “Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 2”, którego autorami są: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar, wpłynął do Ministerstwa Edukacji i Nauki 20 lutego 2023 br. – poinformowała rzecznik prasowa MEiN Adrianna Całus-Polak.

“Wyznaczeni zostali rzeczoznawcy, to są: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk i dr hab. Mirosław Szumiło – opinie merytoryczno-dydaktyczne oraz dr hab. Danuta Krzyżyk – opinia językowa. MEiN otrzymało trzy opinie warunkowe. Wydawnictwo jest w trakcie nanoszenia stosownych korekt wskazanych przez rzeczoznawców” – przekazała.

Podała, że wydawnictwo Biały Kruk wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego “Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015” złożyło 23 maja 2023 r. “MEiN jest w trakcie procedury wyznaczania rzeczoznawców” – poinformowała rzecznik.

Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi ją do użytku szkolnego dopuścić Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa. Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów: dwóch wydających opinie merytoryczne i jednego – opinię językową. Mogą one być pozytywne, pozytywne warunkowo i negatywne. Pozytywnie zakończona procedura kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

Zgodnie z polskim prawem nauczyciel decyduje o tym, jaki podręcznik wybiera do nauczania danego przedmiotu i czy w ogóle chce używać podręcznika w trakcie przekazywania uczniom wiedzy.

Przedmiot historia i teraźniejszość jest wprowadzany w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od 1 września 2022 roku. W roku szkolnym 2022/2023 HiT nauczany był w klasach I. W roku szkolnym 2023/2024 nauczany będzie w klasie I i II.

Docelowo HiT ma być nauczany w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III. W branżowej szkole I stopnia jest nauczany w klasie I.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: Portal Samorządowy