Piątek, 13 marca 2020
O 6,5 proc. wyższe wpływy ze sprzedaży wydawnictw

W 2019 roku przychody Grupy Agora wyniosły 1,25 mld zł i były o 9,5 proc. wyższe r/r. Zysk netto grupy to 6 mln zł (w 2018 roku było to 9,4 mln zł). EBITDA wyniosła 190,2 mln zł. Istotnie wzrosły jej wpływy reklamowe, zwłaszcza w internecie i z reklamy zewnętrznej, a także przychody ze sprzedaży wydawnictw. Świetne wyniki odnotowała też działalność kinowa, dzięki konsekwentnej rozbudowie sieci Helios.

W czwartym kwartale 2019 roku całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 378,2 mln zł i były wyższe o ponad 9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Wzrosły wpływy Agory ze sprzedaży wydawnictw, zwłaszcza publikacji Wydawnictwa Agora oraz subskrypcji treści w serwisie Wyborcza.pl.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w 2019 roku były równe 579,7 mln zł (wzrost o 4,5 proc.), a ze sprzedaży wydawnictw – 139,2 mln zł (wzrost o 6,5 proc.).

 

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w czwartym kwartale 2019 roku zwiększyły się o ponad 7 proc. do 355,1 mln zł. Ich wzrost związany był z działalnością rozwojową i dotyczył segmentów notujących wyższe przychody – Internet, Film i Książka oraz Reklama Zewnętrzna. Spadek wydatków operacyjnych nastąpił natomiast w biznesach o niższych wpływach – w Prasie (która od 3. kw. 2019 r. obejmuje także zrestrukturyzowaną działalność poligraficzną) i Radiu. W całym 2019 roku koszty operacyjne Grupy były wyższe o 8,1 proc. i stanowiły 1 232,3 mln zł.

 

Autor: ET
Źródło: Biznesradar.pl