Piątek, 7 sierpnia 2020
Twórca regulacyjnej teorii temperamentu

4 sierpnia zmarł prof. dr hab. Jan Strelau, wybitny psycholog o światowej skali, pionier polskich badań w zakresie psychologii różnic indywidualnych i genetyki zachowania, twórca regulacyjnej teorii temperamentu, członek rzeczywisty PAN, a także członek Academia Europeana, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, doktor honorowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu SWPS i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Opiekun i mentora kilku pokoleń psychologów, którzy kształcili się na jego pracach badawczych i podręcznikach.  Był laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2000 roku za stworzenie oryginalnej regulacyjnej teorii temperamentu.

Wybitnego uczonego żegnają również wydawcy. Wśród licznych nekrologów ukazujących się w ostatnich dniach w mediach, w „Gazecie Stołecznej” z 6 sierpnia zamieszczono dwa pożegnania od wydawców. Zespół Wydawnictwa Naukowego PWN „z głębokim żalem przyjął wiadomość o śmierci prof. dr hab. Jana Strelaua, wybitnego psychologa, mentora i nauczycie wielu pokoleń naukowców i studentów”, a Jacek Raciborski, Hanna Raciborska i zespół Wydawnictwa Naukowego Scholar pożegnał zmarłego podkreślając, że „był przyjacielem naszego wydawnictwa. U nas opublikował monumentalne dzieło ‘Różnice indywidualne’, książkę kanoniczną w uniwersyteckiej dydaktyce psychologii”.

 

 

Autor: (fran), fot. Wikipedia