Piątek, 9 czerwca 2023
Katarzyna Osos: Postulat PIK wart rozważenia

Posłanka Katarzyna Osos wystosowała do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapytanie w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na zakup książek.

Oto jego treść: „Przedstawiciele Polskiej Izby Książki zwrócili się do mnie z apelem w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na zakup książek. Jak wskazują, książka w Polsce była i pozostaje ważnym dobrem kultury i edukacji. Jednak wzrost cen na skutek wysokiego poziomu inflacji przyczynia się do zmiany decyzji konsumenckich i ograniczenia zakupów dóbr wyższego rzędu na korzyść zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych. (…) Ze względu na to, że edukacja i kultura winny być wysoko na liście priorytetów w działaniach na rzecz rozwoju naszego kraju, Polska Izba Książki postuluje wprowadzenie ulgi podatkowej na zakup książek, która jej zdaniem przyczyniłaby się do wzrostu zakupu książek, rozwoju bibliotek domowych i tym samym wzrostu czytelnictwa w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do podniesionej kwestii i udzielenie informacji, czy postulowane rozwiązanie było już rozważane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Jeśli nie, to czy takie analizy zostaną podjęte? Co ewentualnie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na zakup książek?

Z wyrazami szacunku
Poseł Katarzyna Osos”.

Poprosiliśmy panią Poseł o komentarz: Czy widzi możliwość wprowadzenia takiej ulgi?

– Wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na zakup książek to postulat wart rozważenia, szczególnie dziś, gdy borykamy się z wysoką inflacją, której końca niestety nie widać i wskutek której ceny m.in. papieru, a co za tym idzie książek poszybowały mocno w górę. Polaków zwyczajnie nie stać na zakup nowych tytułów do swoich domowych bibliotek i doskonale to widzę, gdy jestem w księgarniach – część osób bierze do ręki książkę, a gdy zobaczą cenę, mimo chęci kupna, odkładają ją z powrotem na półkę. Dodatkowo badania pokazują, że najmłodsze pokolenie Z, które dorasta w cyfrowej rzeczywistości, nie uznaje papierowych książek za atrakcyjne medium. Dlatego warto poszukać rozwiązań, które pozwoliłyby odwrócić obecne negatywne trendy w czytelnictwie i ułatwić obcowanie z kulturą, a jednym z nich mogłoby być to zaproponowane przez Polską Izbę Książki. Jako że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno dbać o rozwój czytelnictwa w naszym kraju, zwróciłam się do Ministra Glińskiego z prośbą o przeanalizowanie powyższej propozycji i ustosunkowanie się do niej – przekazała Bibliotece Analiz Katarzyna Osos.

Zapytana o założenia programowe Koalicji Obywatelskiej w zakresie kultury odpowiada: – Koalicja Obywatelska wciąż pracuje nad rozwiązaniami w dziedzinie kultury, mamy w swoich szeregach zespół kompetentnych osób, które pochylają się nad tym zagadnieniem. Na bieżąco publikujemy kolejne założenia programowe i kwestia kultury z pewnością znajdzie się wśród nich.

 

 

Podaj dalej
Autor: ET