Poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Do 13 maja można zgłaszać tytuły do 16. edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Laureat otrzyma 50 tys. złotych oraz statuetkę. Od tego roku nagrody pieniężne dostaną także autorzy i autorki nominowanych książek.

Do konkursu m.st. Warszawy na najlepszą książkę historyczną mogą być zgłaszane autorskie prace historyczne, dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, Kazimierza Moczarskiego, autora słynnych „Rozmów z katem”, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelniczek i czytelników.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie książki w wersji elektronicznej (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl i/lub trzech egzemplarzy papierowych na adres: Dom Spotkań z Historią: ul. Zielna 39 (XI piętro), 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Domu Spotkań z Historią: dsh.waw.pl/nagroda-moczarskiego.

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze pięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Laureat lub laureatka otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę „Temperówkę Kazimierza Moczarskiego” – zaprojektowaną przez rzeźbiarza Jacka Kowalskiego, wykładowcy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pozostałe osoby nominowane otrzymają po 10 tys. zł, a uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się jesienią.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, jest kontynuacją powstałej w 2009 roku nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych. Organizatorem i fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa, a współorganizatorami są Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Patronem nagrody jest Kazimierz Moczarski, dziennikarz i prawnik, demokrata i społecznik, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więziony przez komunistów. Autor „Rozmów z katem” – niezwykłego zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie.

W skład jedenastoosobowego jury Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego wchodzą: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Dobrochna Kałwa, prof. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Anna Landau-Czajka, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert oraz Andrzej Wielowieyski.

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: Um.warszawa.pl