środa, 17 sierpnia 2022

13 sierpnia w Warszawie, w wieku 86 lat, zmarła prof. dr hab. Alina Kowalczykowa, profesor historii literatury polskiej, autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny humanistyki, członkini Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN. W swoich pracach zajmowała się głównie zagadnieniami romantyzmu.

To między innymi jej prace stanowią fundament współczesnych badań nad romantyzmem: trzykrotnie wznawiany “Słownik literatury polskiej XIX wieku” (współredagowany z prof. Józefem Bachórzem), znakomite syntezy epoki (np. “Romantyzm. Nowe spojrzenie”, Warszawa 2008), antologie „idei programowych” oraz „manifestów romantyzmu” (“Manifesty romantyzmu 1790–1830”, Warszawa 1977; “Idee programowe romantyków polskich. Antologia”, Wrocław 1991), prace o romantycznym pejzażu i romantycznej Warszawie (“Warszawa romantyczna”, Warszawa 1987), studia o Juliuszu Słowackim (“Słowacki”, Warszawa 1994), pionierskie rozprawy o romantycznym teatrze (“Dramat i teatr romantyczny”, Warszawa 1997).Alina Kolwaczykowa zajmowała się także twórczością Antoniego Słonimskiego (“Liryki Słonimskiego” 1918–1935, Warszawa 1967) i romantycznymi tradycjami w tej epoce (“Zabawy skamandrytów. Antologia”, Warszawa 1992).

Ostatnie lata życia poświęciła na porządkowanie dorobku naukowego i wspomnień swego Ojca, prof. Lorentza.

W 1997 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2018 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku w uznaniu jej wkładu w badania nad literaturą i kulturą polską, ale też w rozwój kadry naukowej Uniwersytetu w Białymstoku oraz za stworzenie ogólnopolskiego ruchu nauczycieli-polonistów.

Autor: ET, fot. Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: uwb.edu.pl, lij.ujk.edu.pl
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort