Poniedziałek, 29 czerwca 2020
Można szybciej rozwiązać umowę

W ramach dostosowania regulaminu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych, korzystających z usług pośrednictwa internetowego Allegro pozwoli użytkownikom rozwiązywać umowy w ciągu 15 dni (obecny czas rozwiązania umowy to 60 dni). Czas wypowiedzenia umowy przez platformę zostanie wydłużony z 7 do 30 dni. Firma doprecyzowała też, które dane o transakcjach sprzedawcy mają za darmo, a które mogą wykupić.

W regulaminie wskazano, że Allegro może wprowadzić w nim zmiany Allegro bez zachowania 15-dniowego okresu wypowiedzenia oraz bez 15-dniowego obowiązku informacyjnego, aby „aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa”, a także w sytuacji, gdy „podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia”.
Allegro udostępni nowy formularz internetowy do składania skarg w przypadkach określonych w rozporządzeniu.
Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą w przypadku sporu z platformą będą mogli zaproponować pomoc mediatora z Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
W regulaminie sprecyzowano, że Allegro na dostęp do danych sprzedawcy: o ofercie (także jej treści); danych identyfikujących kupującego w ramach transakcji; danych o transakcji (takich jak m.in. metoda płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, dodatkowe uwagi), może też mieć dostęp do treści wiadomości kupującego i sprzedawcy.
Z kolei użytkownik ma nieodpłatnie dostęp „do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach Allegro, w szczególności dotyczących jakości sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Allegro, obejmujących m. in. wartość obrotu, zrealizowane zamówienia; anulowane zamówienia; numery przesyłek uzupełnione w terminie; jaka część dostawy odbywa się w terminie na tle wszystkich zamówień w ciągu ostatnich 30 dni, które zostały dostarczone do kupujących w terminie, jaki deklaruje Sprzedający w ofertach.; oraz informacje jak jakość sprzedaży sprzedającego wypada w porównaniu z innymi sprzedającymi na Allegro – ilu sprzedawców ma lepszą lub gorszą jakość niż sprzedający”.
Zmiany zostaną wprowadzone 12 lipca.

 

Autor: ET
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort