Piątek, 18 marca 2011
Sylwetki laureatów
Podczas XVI Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA w Kielcach w dniu 17 2011 r marca wręczono Nagrody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji. Z prawdziwą przyjemnością Nagrodę redakcja […]
Sobota, 20 marca 2010
Sylwetki laureatów
Nagrody Kallimacha zostały wręczone 18 marca 2010 roku podczas Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA w Kielcach. Laureaci Nagrody: Małgorzata Dobrowolska Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, autorka kilkudziesięciu książek […]
Czwartek, 19 marca 2009
Sylwetki laureatów
Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ustanowiła w tym roku Nagrodę im. Filipa Kallimacha. Jej celem jest uhonorowanie najważniejszych osiągnięć i osobowości w polskiej edukacji i dlatego jako patrona przyjęto osobę włoskiego humanisty i pisarza, który od lat uznawany jest za symbol najlepszych tradycji wychowawczych w Polsce. Laureatami tegorocznej edycji Nagrody zostali...