Nagroda im. Filipa Kallimacha – siódma edycja (2015 rok)

Wiesława Jędrzejczykowa, Grzegorz Kasdepke, Roman Ostrowski oraz twórcy serwisu i autorzy publikacji „Zdasz.to” – to tegoroczni laureaci Nagród im. Filipa Kallimacha.

Profile tegorocznych laureatów: 

Wiesława Jędrzejczykowa

Na rynku wydawniczym działa od 1990 roku, prowadząc wydawnictwo Literatura, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia. Konsekwentnie wydaje literaturę dla dzieci polskich autorów i ilustratorów. Niedawno, we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, zainicjowała oryginalną serię wydawniczą pt. „Wojny dorosłych – historie dzieci”, cykl książek, w których wojenne historie opowiadają dzieciom dzieci. Bierze udział we wszystkich najważniejszych spotkaniach targowych w całej Polsce, organizuje spotkania autorów z dziećmi w bibliotekach publicznych. Debiutowało u niej kilkoro znanych dzisiaj pisarzy i ilustratorów, a jej oficyna otrzymała wiele prestiżowych nagród. Drugi nurt to łodziana – książki o Łodzi i regionie łódzkim – niskonakładowe, wydawane „dla honoru domu”.

 

 

 

Grzegorz Kasdepke
Jeden z najpopularniejszych współczesnych polskich autorów piszących dla dzieci i młodzieży. Twórca słuchowisk radiowych. W latach 1995-2000 redaktor naczelny magazynu dla dzieci „Świerszczyk”. Autor scenariuszy programów oraz seriali  telewizyjnych („Ciuchcia”, „Budzik”, „Podwieczorek u Mini i Maxa”). Laureat Nagrody imienia Kornela Makuszyńskiego, Polskiej Sekcji IBBY zdobywca – dwukrotnie – Nagrody Edukacyjnej XXI. Jego
książki dotykają codziennych problemów dzieci, napisane
są z poczuciem humoru i ogromną znajomością psychiki
dziecka. Pokazują i wskazują poprawne normy zachowań.
Książki jego autorstwa figurują na listach lektur szkolnych,
a uczniowie sięgają po nie z przyjemnością.

 

 

 

Roman Ostrowski

Wymyślił Targi Edukacyjne „Edukacja” w Kielcach, których dwudziesta – jubileuszowa – edycja odbyła się w lutym tego roku. Przez 10 lat był nie tylko przewodniczącym Rady Programowej tych targów, a potem – do tego roku – jej wiceprzewodniczącym, ale przede wszystkim „najlepszym duchem” i motorem do działań całego środowiska edukacyjnego wpierw w regionie świętokrzyskim, a potem w całym kraju. Pełniąc  odpowiedzialne funkcje we WSiP, a także w Polskim Radio i Telewizji Polskiej, a także w PAP, promował tematykę edukacyjną na wielu płaszczyznach. Za takie działania przyznano mu Nagrodę Ikar w 1999 roku, jak i wiele innych wyróżnień. Dobrze zasłużył się polskiej edukacji.

 

 

Twórcy serwisu i autorzy publikacji „Zdasz.to”

“Zdasz.to” to pierwsze w Polsce maturalne repetytorium, łączące ze sobą kompetencje drukowanych książek i materiałów multimedialnych dostępnych on-line. Tradycyjnie i interaktywnie pomaga uczyć się tego, co jest wymagane przez nową podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej do matury 2015. Materiały ułożone są zgodnie z  nowoczesnym procesem nauczania: najpierw uczeń ma możliwość sprawdzić stan swojej wiedzy, testu wstępnego, w dalszej kolejności odbywa się proces nauki – uzupełnienie własnej wiedzy, którego przebieg i postępy można kontrolować dzięki cząstkowym zadaniom i sprawdzianom utrwalającym wiedzę i umiejętności, a w finale korzystania z systemu, uczeń otrzymuje dostęp do arkuszy maturalnych, dzięki którym może podsumować i sprawdzić stan swojej wiedzy z danego przedmiotu.

Za projektem „Zdasz.to” stoją: Mirosława Kwiecińska – kierownictwo merytoryczne serii, Agnieszka Fedorowicz – redaktor koordynator języka polskiego (oba zakresy), Anna Grochulska – redaktor koordynator matematyki (oba zakresy), Kamil Godoń – redaktor koordynator biologia, Danuta Roman – redaktor koordynator chemia, Marek Szokalski – redaktor koordynator geografia, Tomasz Kaliński – koordynacja wydawnicza projektu, Ewa Pawińska – opracowanie graficzne, Sylwia Besz-Miazga – kierownictwo projektu, Marcin Kandybowicz – koordynacja technologiczna i Bartłomiej Pucek.

 

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody im. Filipa Kallimacha znaleźli się: dr hab. Zofia Agnieszka Kłakówna, Barbara Sagnowska, Joanna Białobrzeska, Waldemar Lewiński, Andrzej Pieniak, Maria Nagajowa, Małgorzata Dobrowolska, Anna Sikorzyńska, Krzysztof Pazdro , Maria Pąchalska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogusław Śliwerski, Anna Warchoł, Marta Bogdanowicz, Zofia Dobkowska, Anna Dubiecka, Felicja Kalinowska, Feliks Szlajfer, Józef Częścik, Hanna Dobrowolska, Marek Godlewski, Helena Lewicka, Małgorzata Barańska, Małgorzata Strzałkowska, Witold Bójski, a także: twórcy serii „Tropiciele”, autorki „Elementarza XXI Wieku”, twórcy serii „Wesoła Szkoła”, autorki programu „Spotkania z fizyką” , twórczynie programu „Nasze przedszkole”,  twórcy inicjatywy edukacyjnej DeDOMO, twórcy serwisu WSiPnet.pl, autorki programu nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 „Der Die Das Neu”, twórcy serii książek „Czytam sobie” i twórcy serii podręczników „Między nami”.