Czwartek, 4 października 2018
WydawcaBricolage Publishing
AutorJerzy Pleśniarowicz
RecenzentJanusz Drzewucki
Miejsce publikacjiKraków
Rok publikacji2018
Liczba stron878
Tekst pochodzi z numeru MLKMagazyn Literacki KSIĄŻKI 9/2018

Potężny tom dokumentujący całość twórczości lirycznej i translatorskiej Jerzego Pleśniarowicza (1920-1978) to pierwszy z planowanych siedmiu tomów „Pism” tego autora w opracowaniu Krzysztofa i Jana Pleśniarowiczów. W następnych tomach znajdą się m.in. szkice o dramacie i teatrze, przekłady prozy, a także przekłady dramatów.

Jerzy Pleśniarowicz dzieciństwo i młodość oraz całe niemal dorosłe życie spędził w Lublinie. Zadebiutował jako poeta jeszcze przed wojną, na łamach tak renomowanych podówczas pism jak „Pion” i „Kamena”, obracał się i tworzył w kręgu Józefa Czechowicza, jego twórczość oryginalna zaliczana jest przez historyków literatury do tzw. Drugiej Awangardy. Po wojnie przez długie lata pracował w teatrach w Lublinie i w Rzeszowie jako kierownik literacki. Niestety, własną twórczość poetycką dość szybko zarzucił. Zebrane w pierwszej części tego tomu wiersze pochodzą z lat 1936-1945. Warto jednak przyjrzeć się im z uwagą, bowiem Pleśniarowicz choć był pod wpływem Czechowicza czy także Józefa Łobodowskiego, stąd typowe dla tych poetów obrazowanie katastroficzne, to jednak wypracował własny styl, o czym dobitnie przekonują zwłaszcza cykle wierszy „Ballada o ułanach” czy „Ballada o przemijaniu”.

Domeną, ale i żywiołem tego autora była sztuka przekładu. To wszak jemu zawdzięczamy świetne tłumaczenia poezji rosyjskiej (zwłaszcza Iwana Bunina, Siergieja Jesienina czy Gennadija Ajgiego), ukraińskiej (m.in. Bohdana Ihora Antonycza, Iwana Dracza czy Maksyma Rylskiego oraz Pawła Tyczyny), białoruskiej (np. Maksyma Tanka), wreszcie poezji czeskiej (przede wszystkim Miroslava Holuba, ale także Jaroslava Seiferta i Jana Skácela) oraz słowackiej (Vojtecha Mihálika czy Milana Krausa). Ponadto tłumaczył Pleśniarowicz poetów litewskich (Justinusa Macinkevičiusa), estońskich (Jaana Krossa), a nawet gruzińskich i ormiańskich. Osobny blok jego znakomitych dokonań w zakresie translacji stanowią przekłady poetów francuskich. Są wśród nich: Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Paul Éluard, Jacques Prévert, Pierre Reverdy, Robert Desnos, ale także Oskar Miłosz i Tristan Tzara. Znaczenia tych przekładów dla kultury literackiej w Polsce nie sposób przecenić.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ