Czwartek, 22 grudnia 2016

 

Co roku minister kultury przeznacza na zakup nowości dla bibliotek środki z budżetu centralnego, które przekazywane są obecnie w ramach Programu Biblioteki Narodowej “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W latach 2007-2008 było to po 28,5 mln zł, lecz niestety na 2009 i 2010 rok kwota ta zredukowana została do 10 mln zł. W 2011 roku ponownie wzrosła – do 15 mln zł, a w 2012 roku do 20 mln zł. Poziom ten utrzymywał się także w latach 2013-2014. Dodatkowo decyzją ministra kultury biblioteki zobowiązane są do przeznaczania 1/3 dotacji na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

Nowością było natomiast powołanie Priorytetu 2 Programu BN “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Budżet jego premierowej edycji wyniósł 3 mln zł. Na zakupy nowości w latach 2015-2016 roku z budżetu centralnego przeznaczono po 25 mln zł, jednak środki te mogą służyć także finansowaniu zakupu bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. W październiku 2015 roku rząd przyjął Program Wieloletni “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego realizowany będzie Priorytet I. “Zakup nowości do bibliotek”. Jego budżet do 2020 roku ma wynieść 135 mln zł.

Ponadto biblioteki zakup publikacji do swoich księgozbiorów finansują również ze środków własnych, które otrzymują od zarządzających nimi samorządów lokalnych. Ostatnia dekada to okres, w którym dostawy oferty książkowej do bibliotek zdominowały duże firmy dystrybucyjne, przede wszystkim hurtownie. Od lat to jeden z ważniejszych punktów spornych między księgarstwem hurtowym a detalicznym, zwłaszcza księgarniami indywidualnymi, działającymi lokalnie. Wydaje się, że te podmioty już chyba bezpowrotnie utraciły ważnego klienta, jakim przez kilkadziesiąt lat były biblioteki.

Spośród działających na tym rynku hurtowni zdecydowanym liderem jest Azymut. W ostatnich latach należąca do Grupy PWN firma dystrybucyjna realizowała we współpracy z bibliotekami między 15 a 20 proc. swojej sprzedaży. Firma obsługuje w tym zakresie ponad 2500 placówek i aktywnie rozwijała ten obszar działalności. Znaczny udział dostaw dla bibliotek obsługują ponadto FK Olesiejuk, Platon i Wikr.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego