Miejsceonline
Termin24 marca 2021 r.
Cena550 + VAT

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu online:

Czego uczą nas wyroki sądowe – zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym

Termin: 24 marca, godz. 10.00-15.00

 • Czy wiesz, że w orzecznictwie sądowym z zakresu prawa autorskiego sądy najczęściej zastanawiają się nad tym, czy coś jest utworem, czy nim nie jest?
 • Czy wiesz, że jak dotąd sądy uznawały, że utworem jest ikebana, wzory na kilimy, instrukcja obsługi portu, kolekcja afiszy teatralnych, zbiór znaczków pocztowych, czy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ)?
 • Czy wiesz, że odmawiano ochrony prawa autorskiego krótkim cytatom, takim jak „Ciemność widzę, widzę ciemność”?
 • Czy wiesz, jak sądy interpretują nieprecyzyjne zapisy umów prawa autorskiego?
 • Czy można napisać i wydać biografię, by nie narazić się na roszczenia z tytułu ochrony dóbr osobistych?
 • Gdzie kończy się granica swobody twórczej, a zaczyna ochrona prywatności i innych dóbr osobistych?

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego w kontekście konkretnych rozstrzygnięć sądowych z zakresu prawa autorskiego. Szkolenie będzie wycieczką w czasie – popatrzymy na orzecznictwo przedwojenne, potem na to z czasów PRL-u (które – wbrew stereotypom – jest bardzo bogate, różnorodne i często nadal aktualne), by następnie skoncentrować się na rozstrzygnięciach sądowych wydawanych od połowy 1994 r., czyli po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzyści dla uczestników: szkolenie pozwoli słuchaczom na ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, by mogli sprawniej posługiwać się tymi zagadnieniami w praktyce zawodowej. Najlepszym sposobem na zapamiętywanie jest słuchanie historii.

Szkolenie jest adresowane do: redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, pracowników instytucji kultury, ludzi nauki, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy oraz innych twórców, a także innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

?Przeczytaj: Z wydawniczej wokandy. Czy można bezpiecznie wydać biografię?

 Program szkolenia:

 1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
  a. co utworem jest (np. wzory na kilimy, ikebana, instrukcja obsługi portu, kolekcja afiszy teatralnych, zbiór znaczków pocztowych, ekspertyza techniczna, SIWZ, mapa nieba, podręczny licznik kalorii, plan komunikacji miejskiej)
  b. co utworem nie jest (np. krótka figura retoryczna, mapa Polski z oznaczeniem dojazdu do firmy, reprodukcje dzieł malarstwa)
 2. Ochrona prawa autorskiego a ochrona dóbr osobistych
 3. prawo do twórczości
 4. wolność twórcza czy cenzura: prawo do niezakłóconego kultu pamięci osoby zmarłej, prawo do prywatności, prawo do dobrego imienia
 5. Ochrona prawa autorskiego a zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 6. naśladownictwo produktów
 7. prawo do renomy, prawo do klienteli
 8. Ochrona formy utworu, jego treści, pomysłu, koncepcji, idei
 9. czy chroniona jest chronologia zdarzeń w powieści?
 10. czy chroniona jest tematyka utworu?
 11. Wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego
 12. fotografie reporterskie
 13. co to są urzędowe dokumenty i urzędowe materiały?
 14. Podmiot prawa autorskiego
  a. autor i jego pozycja
  b. współtwórczość – kiedy mamy do czynienia z utworem współautorskim?
  c. twórca-pracownik (utwory pracownicze) – kiedy mamy do czynienia z twórczością pracowniczą?
 15. Treść prawa autorskiego
  a. autorskie prawa osobiste
  b. autorskie prawa majątkowe
 16. Czas trwania autorskich praw majątkowych
 17. czas trwania autorskich praw majątkowych do fotografii
 18. Dozwolony użytek chronionych utworów
  a. jak prawidłowo oznaczyć cytat, by nie narazić się na zarzut plagiatu
 19. Umowy prawa autorskiego
  a. względny zakaz zawierania umów co do utworów mających powstać w przyszłości
 20. klauzula pierwszeństwa w umowie prawa autorskiego – jak ją sformułować, by była skuteczna
 21. kiedy przeniesienie praw, a kiedy licencja
 22. jak interpretować umowę ustną?
 23. Wizerunek
 24. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich
  a. odpowiedzialność cywilna (z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015)
 25. problemy intertemporalne – którą stosować ustawę?

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

 Informacje organizacyjne:

 Termin i miejsce szkolenia: 24 marca 2021 r., godz. 10.00-15.00, online. Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

?Formularz_zgloszeniowy_24_3_21

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia