MiejsceWarszawa
Termin5 marca 2019
Cena550 zł + VAT

Szkolenie adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej.

Program szkolenia:

 1. Istota nazw własnych a konwencje normatywne.
 2. Nazwiska i imiona jako nazwy własne.
 3. Pozycja nazw własnych w koncepcji dwupoziomowej normy językowej.
 4. Tendencje do nieodmieniania odpowiednich grup nazw osobowych.
  a) Specyfika nazwisk żeńskich w XXI w.
  b) Polskie nazwiska męskie.
  c) Obce nazwiska męskie.
  d) Odmienianie elementów protetycznych jako technika redakcyjna.
  e) Składniowa metoda rozwiązywania problemów fleksyjnych: wykorzystywanie kontekstów mianownikowych.
  f) Chronologizacja nazwisk jako przesłanka o skutkach fleksyjnych.
  5. Najczęstsze usankcjonowane niekonsekwencje w zbiorze nazw osobowych.
  a) Użycie lub pominięcie apostrofu.
  b) Ortograficzne konsekwencje odpowiednich wymian fonetycznych.
  6. Pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Termin szkolenia:  5 marca 2019 r.,  w godz. 9.00-16.30

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31