Miejsceonline
Termin26 marca 2024
Cena650 zł + VAT

Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu online dotyczącym prawnych aspektów wykorzystania narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji (AI) w branży książkowej.

Uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedzi między innymi na takie pytania jak:

  • Granice legalnego korzystania z utworów w celu trenowania AI
  • Dzieło wygenerowane przez AI (tekst, grafika, utwór muzyczny) w kontekście prawa autorskiego – czy jest utworem? Czy podlega ochronie autorsko-prawnej? Jak oznaczyć taki utwór, jeśli ma być wykorzystany komercyjnie?
  • Czy dzieło wygenerowane przez AI, które zostało następnie zmodyfikowane przez człowieka, podlega ochronie prawnej?
  • Naruszenia prawa autorskiego przy generowaniu dzieł przez AI (przeróbki, plagiat). Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw autorskich i majątkowych. Ogólnie: ryzyka prawne związane z wykorzystaniem narzędzi i wytworów AI
  • AI a zgodność z przepisami RODO, naruszenie wizerunku, danych osobowych
  • Regulacje prawne: obecnie funkcjonujące (polskie, zagraniczne) i planowane.
  • Jakie są nieformalne rekomendacje branżowe dot. AI, kodeks etyczny.

 

Szkolenie poprowadzi dr Damian Flisak, ekspert w zakresie regulacji prawa najnowszych technologii, własności intelektualnej oraz profesjonalnego doradztwa regulacyjnego, doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem prowadzenia sporów sądowych, opiniodawca krajowych i unijnych projektów legislacyjnych, współautor strategii rozwoju AI w Polsce, członek grupy ekspertów Komisji Europejskiej (Team Europe Direct) w zakresie regulacji cyfrowych.

Autor licznych wystąpień i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w tym monografii, oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jako redaktor oraz jeden z autorów). Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, Instytucie Nauk Prawnych PAN, na Akademii Leona Koźmińskiego, SGH oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Szkolenie odbędzie się 26 marca, w godz. 9.00-14.15, na platformie Zoom.

Szczegółowy program podamy wkrótce. Już dziś zachęcamy do zapisywania się.

Formularz zgłoszeniowy: formularz_prawo_autorskie_AI

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl
tel. 22 828 36 31

www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia