Termin: 25 września 2015 r.

Warszawa, godz. 9.30-16.30

Czym
kończy się zamieszczanie w regulaminach sklepów internetowych
niedozwolonych klauzul – naruszających prawa konsumenta – przekonała się
księgarnia internetowa Matras. Wymierzona przez UOKiK kara wyniosła
prawie 500 tys. zł. Od niedawna obowiązują po-ważne zmiany w przepisach
regulujących ochronę konsumenta. Najwyższa pora przygotować się do nowej
rzeczywistości – 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta. By dostosować się do nowych regulacji,
trzeba zmienić nie tylko regulamin księgarni internetowej, ale również
jej interfejs.

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I (r. pr. Szymon Zięba) (od 9.30 – do 11.35)
1.    Zagadnienia ogólne dotyczące regulaminów sklepów i platform internetowych.
2.    Praktyczne aspekty konstruowania regulaminów sklepów i platform internetowych.
3.    Problematyka klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach sklepów i platform inter-netowych.
4.    Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w zapisach regulaminów sklepów i platform in-ternetowych.
5.    Konsekwencje wprowadzenia klauzul abuzywnych.
6.    Problematyka ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies.

Od. 11.30 – do 11.45 przerwa kawowa

CZĘŚĆ II (apl. Joanna Czerwińska) (od 11.45 – do 13.15)

1.    Treść regulaminu księgarni sklepów i platform w świetle ustawy o prawach konsumenta wchodzącej w życie 25 grudnia 2014 r.
2.    Obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec konsumenta.
3.    Regulacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

Od 13.15 – do 14.00 przerwa obiadowa


CZĘŚĆ III (apl. Joanna Czerwińska) (od 14.00 – do 15.45)

1.    Praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w zakresie obowiązków informacyjnych.
2.    Sankcje związane z brakiem przestrzegania obowiązków informacyjnych.
3.    Postępowanie reklamacyjne.

Od. 15.45 – 16.00 druga przerwa kawowa

CZĘŚĆ IV (r.pr. Joanna Hetman-Krajewska, r. pr. Szymon Zięba, apl. Joanna Czerwińska) (od 16.00)

1.    Pytania uczestników i konsultacje indywidualne.

Osoby prowadzące:
Joanna Hetman-Krajewska
– adwokat i radca prawny, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z
wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów
magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów
Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu
prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa
pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka
publikacji książkowych: „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”,
„Podstawy prawa własności intelektualnej” (Warszawa 2008) oraz
wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa
wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych
problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”,
„Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę
zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM, specjalizującej się w
prawnej obsłudze rynku wydawniczego. Zajmuje się działalnością
szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności
intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o.,
Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy.
Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek
Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława
Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na
studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa
Autorskiego działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(trzecia kadencja).

Szymon Zięba – W 2007 roku uzyskał
tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego, broniąc pracy magisterskiej dotyczącej ochrony dóbr
osobistych osób prawnych. W latach 2007/2009 zajmował stanowisko
Konsultanta ds. prawnych w firmie doradczo – inwestycyjnej Top
Consulting S.A., będącej Autoryzowanym Doradcą przy NewConnect. Zajmował
się wówczas obsługą prawną spółki oraz spółek zależnych, a także ich
organów statutowych. Następnie podjął współpracę z Kancelarią Prawniczą
Patrimonium w charakterze aplikanta radcowskiego, którą z powodzeniem
kontynuuje do dnia dzisiejszego jako radca prawny. Specjalizuje się w
zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, przetwarzania danych
osobowych, regulacji związanych ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną, a także w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W
sferze zainteresowań pozostaje również prawo cywilne, w szczególności
dotyczące zobowiązań i ochrony dóbr osobistych oraz prawo reklamy.
Współautor publikacji z zakresu prawa handlowego takich jak: „Spółka
jawna. Zagadnienia praktyczne” – Difin, „Ochrona interesów
przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym – zagadnienia praktyczne” – Difin.

Joanna Czerwińska

– aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,
absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł magistra prawa
uzyskała, broniąc pracy magisterskiej dotyczącej tajemnicy bankowej w
Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. W 2014 roku rozpoczęła
współpracę z Kancelarią Prawniczą Patrimonium. Jej zainteresowania
zawodowe koncentrują się na prawie cywilnym oraz regulacjach publicznego
prawa gospodarczego, takich jak ochrona konkurencji i konsumentów,
ochrona danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych.
Specjalizuje się również w obsłudze podmiotów świadczących usługi drogą
elektroniczną.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2015 r.

Termin szkolenia: 25 września 2015 r., w godz. 9.30-16.30
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby:
550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Przy zgłoszeniu minimum 2 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi
500 zł + 23% VAT od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort