MiejsceWarszawa
Termin22.09.2017
Cena550 + VAT
Zapis do11.09.2017

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie korekty i redakcji językowej. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom (nie tylko podręczników) wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Program szkolenia:

Koncepcja wielopoziomowej normy językowej – korzyści i utrudnienia dla redaktorów podręczników.

Najczęstsze błędy ortograficzne.
a)
Użycie wielkiej lub małej litery.
b) Pisownia łączna albo rozdzielna.
c) Inne przejawy błędów ortograficznych.

Najtrudniejsze konteksty interpunkcyjne.
a)
Nieuzasadnione pominięcia przecinków.
b) Nadużycia przecinków.
c) Problem myślników eliptycznych.
d) Inne błędy i usterki interpunkcyjne.

Błędy fleksyjne.
a)
Odmiana nazwisk i imion obcych.
b) Odmiana innych nazw własnych.
c) Wahania w odmianie słownictwa pospolitego.

Błędy składniowe
a)
Imiesłowowe równoważniki zdania na poziomie wzorcowym normy językowej.
b) Związek główny przy podmiocie szeregowym – teoria a praktyka
c) Konstrukcje homonimiczne.
d) Inne kwestie składniowe.

Błędy leksykalne i stylistyczne.
a)
Nadużycia kancelaryzmów.
b) Najczęstsze zbędne archaizmy.
c) Typowe naruszenia łączliwości leksykalnej.
d) Redundancja semantyczna a ocena jej potwierdzeń.

Najczęstsze błędy i usterki typograficzne.

Inne zagadnienia wymagające interwencji redaktora.
a)
Materiały i treści o charakterze reklamowym.
b) Problem poprawności politycznej.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia:  22 września 2017 r.,  w godz. 9.00-16.00

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł  + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy: formularz_Redakcja_jezykowa_podrecznikow_22_09_2017

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 września

  1. Kontakt w sprawie szkoleń:Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
    Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort