MiejsceWarszawa
Termin21.06.2017

Szkolenie obejmuje problematykę dotychczas pomijaną w słownikach normatywnych lub traktowaną tam pobieżnie. Rozważymy jej aspekty praktyczne, przede wszystkim identyfikację tych zagadnień i kierunki manewrów redakcyjnych. Odniesiemy się przy tym zarówno do oczekiwań czytelniczych, jak i do tendencji rozwojowych polszczyzny XXI wieku. Wszystkie kwestie wykraczają poza poziom podstawowy korekty czy redakcji językowej, a w większości odpowiadają tekstom o różnej tematyce.

Program szkolenia:

  1. Przydawki rozwinięte – składnia i interpunkcja

a) Funkcja szyku a wtórne związki składniowe

b) Obecność lub brak przecinka w świetle przesłanek niefilologicznych

2. Przejrzystość wyliczeń i wypunktowań a konwencje redakcyjne

3. Dwa typy imiesłowowych równoważników zdania

a) Praktyczne aspekty opisu składniowego a norma dwupoziomowa

b) Rozwiązania interpunkcyjne

c) Zalecenia i sugestie redakcyjne

4. Zaimki rzeczowne a tzw. podmiot domyślny

5. Homonimia składniowa – norma skodyfikowana a praktyka wydawnicza

a) Specyfika konstrukcji niejednoznacznych składniowo

b) Status zagadnienia w kodyfikacjach normy składniowej

c) Rozpoznawanie problemu na etapie redakcji językowej

d) Metody poprawy zdań homonimicznych

 

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia:  21 czerwca 2017 r.,  w godz. 9.00-16.00

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł  + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl