Miejsceszkolenie online
Termin30 czerwca 2020
Cena450 zł + VAT

Bardziej skomplikowana składnia nie zawsze się przekłada na problematyczną interpunkcję. Są jednak konteksty, w których zależność wprost proporcjonalną widać aż nadto wyraźnie. Gdy stopień trudności wzrasta aż tak bardzo, pojawia się pokusa ułatwienia sobie praktyki zawodowej. Opłacalność takiego podejścia wypada przedyskutować.

Program szkolenia:

1) Priorytet logiczno-składniowy jako fundament polskiej interpunkcji współczesnej.

2) Trudniejsze spójniki właściwe (przede wszystkim) zdaniom złożonym.

3) Komplikacje fundowane przez szkołę.

4) Interpunkcja w zdaniach zawierających podwojony wyraz czy.

5) Granice fakultatywności rozstrzygnięć na przykładzie konstrukcji porównawczych.

6) Pytania Państwa uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia: 30 czerwca,  w godz. 9.00-14.00

Koszt udziału jednej osoby: 490 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 450 zł + VAT. Przy zgłoszeniu minimum 10 osób koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł + VAT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

doc: formularz_Wariantywność_interpunkcyjna_30_06_2020

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:ewa @rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
www.rynek-ksiazki.pl