Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do redaktorów,

którzy chcą ugruntować i uporządkować swoją wiedzę, jak również do wszystkich osób, które pragną posługiwać się na co dzień poprawną polszczyzną i chciałyby poznać zmiany zachodzące w języku polskim. Szkolenie poprowadzone będzie w formie warsztatów, wykładowi towarzyszyć będą liczne ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz

językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników. Zainteresowania badawcze: teoretyczne zagadnienia kultury języka polskiego, ewolucja normy językowe, słowotwórstwo normatywne, ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, językoznawcze aspekty pracy korektorów i redaktorów językowych.

Program szkolenia:

 1. Istota nazw osobowych a fleksyjność języka polskiego
 2. Koncepcja normy dwupoziomowej w teorii i praktyce piszących zawodowo
 3. Tendencje obserwowane w najnowszej polszczyźnie

a) Odmienianie elementów protetycznych

b) Ranga zwyczaju językowego właściciela nazwiska

c) Rozszerzanie się zbioru nazwisk nieodmiennych a ocena tego zjawiska


4. Odmiana polskich i obcych nazwisk żeńskich (ćwiczenia z przykładami)

 1. Nazwiska systemowo nieodmienne
 2. Problem wyboru wzorca odmiany
 3. Nazwiska dwuczłonowe – norma a praktyka językowa


5. Odmiana polskich nazwisk męskich spółgłoskowych (ćwiczenia z przykładami)

 1. Deklinacja rzeczownikowa męska
 2. Utrudnienia w ramach podtypów deklinacyjnych
 3. Nazwiska o niejasnych obocznościach


6. Odmiana polskich nazwisk męskich samogłoskowych (ćwiczenia z przykładami)

 1. Nazwiska zakończone na -a
 2. Nazwiska zakończone na -i lub -y
 3. Nazwiska zakończone na -o po spółgłosce twardej
 4. Nazwiska zakończone na -o po spółgłosce twardej

e) Nazwiska zakończone na -e: problem deklinacji mieszanej

f) Nazwiska herbowe i inne dwuczłonowe


7. Nazwiska obce systemowo nieodmienne (ćwiczenia z przykładami)

8. Odmiana obcych nazwisk męskich spółgłoskowych (ćwiczenia z przykładami)

 1. Nazwiska odmieniane bez użycia apostrofu
 2. Nazwiska typu Disney i związane z nimi wahania
 3. Nazwiska odmieniane z użyciem apostrofu
 4. Odmiana nazwisk węgierskich
 5. Zasady użycia apostrofu
 6. Utrudnienia ortograficzne związane z wymianami spółgłosek


9. Odmiana obcych nazwisk męskich samogłoskowych (ćwiczenia z przykładami)

a) Nazwiska zakończone na -a

b) Nazwiska zakończone na -i

c) Nazwiska zakończone na -y

d) Nazwiska słowiańskie zakończone na -o

e) Nazwiska niesłowiańskie zakończone na -o

f) Nazwiska zakończone w wymowie na “e”

g) Nazwiska rosyjskie pozornie spółgłoskowe

10. Podsumowanie

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 20 kwietnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 77
Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30 – 17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa
Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + 23% VAT (przy zgłoszeniu powyżej dwóch osób z danej firmy – 500 zł od osoby).  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?