Poniedziałek, 29 czerwca 2020
W ramach ogłoszonej 28 kwietnia br. akcji Archiwum Pandemii A.D. 2020 do archiwów państwowych przekazano już ponad 2,5 tysiąca zdjęć, filmów, rysunków, plakatów, ulotek, ogłoszeń i dokumentów ukazujących życie w czasie pandemii oraz przeobrażenia, jakie wymusił ten szczególny czas.

W ramach akcji przekazać można m.in. rękopisy, maszynopisy, albumy, zdjęcia, ulotki, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, afisze, plakaty, mapy, dokumentację techniczną, nagrania audio i wideo, blogi, vlogi, memy. Przekazujący materiał musi być jego właścicielem. Specjalne pojemniki oznaczone hasłem „Archiwum Pandemii A.D. 2020”, w których należy umieścić przekazywane zbiory, czekają na darczyńców w każdym z 33 archiwów państwowych i ich 39 oddziałach.

Zgłoszenie chęci udziału można przesłać również na adres: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl, gdzie koordynatorzy akcji odpowiedzą na pytania i udzielą dalszych informacji, lub bezpośrednio na adres mailowy podany przez właściwe dla miejsca zamieszkania archiwum państwowe.

Więcej szczegółów na stronie archiwa.gov.pl w zakładce Archiwum Pandemii.

W ramach akcji Archiwa Państwowe zapraszają również do udziału w konkursie „O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2020 roku. Pula nagród to 28 tysięcy złotych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, a przekazać można je w formie rękopisu, wydruku, dokumentu elektronicznego (np. pdf, doc, docx) lub linka. Autorzy mogą uzupełniać swoje relacje także o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy. Objętość prac konkursowych powinna być nie mniejsza niż 15 stron rękopisu, pliku tekstowego lub analogicznej objętość wpisów na blogu, a długość nie mniejsza niż pół godziny nagrań.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

1. dla dzieci i młodzieży do lat 18:

I nagroda – 5000 zł

II nagroda – 4000 zł

III nagroda – 3000 zł

wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

2. dla dorosłych:

I nagroda – 5000 zł

II nagroda – 4000 zł

III nagroda – 3000 zł

wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać:

1) na adres mailowy: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

2) pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa.

Szczegółowe zasady i regulamin dostępne na stronie archiwa.gov.pl w zakładce Archiwum Pandemii.

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort