Czwartek, 20 stycznia 2022

W 2021 roku w warszawskim Biurze Rzeczy Znalezionych przyjęto na przechowanie 6600 rzeczy,  o 400 więcej niż rok wcześniej.

Warszawiacy gubili głównie dokumenty, telefony, zegarki i elektronikę, w tym czytniki e-booków.

Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje się stołeczne Biuro Rzeczy Znalezionych, przyniesiono w ubiegłym roku 16 sztuk tych urządzeń.

Przedmioty dostarczają przede wszystkim instytucje – policja, straż miejska, Metro Warszawskie, Lotnisko Chopina czy centra handlowe.

Aby odebrać zagubione przedmioty w miejskim biurze przy ul. Dzielnej 15, należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. Kiedy jest to niemożliwe (np. w przypadku obrączki, zegarka czy pierścionka) – konieczne będzie dokładne opisanie zguby, określenie jej cech szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego miejsca zagubienia.

Biuro przypomina, że rzeczy są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia. Po tym terminie prawo własności przechodzi na znalazcę, o ile odbierze rzecz w terminie 21 dni. W przypadku nieodebrania rzeczy ich właścicielem staje się na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych m.st. Warszawa. Rzeczy te są nieodpłatnie przekazywane komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom pomocniczym lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy.

Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

Podaj dalej
Autor: ET, fot.Pixabay