Wtorek, 13 sierpnia 2019
Odpowiedź w książce wydawnictwa CeDeWu

Polska jest postrzegana jako kraj o dużej korupcji, występującej we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Najbardziej społecznie szkodliwa jest korupcja w:

  • administracji – ponieważ nieetyczne zachowania urzędnika dają moralne przyzwolenie na podobne zachowania przez obywatela, u którego rodzi się brak zaufania do prawa;
  • ochronie zdrowia – gdzie jest bardziej etycznie naganna niż w innych branżach, bo jej stawką jest zdrowie i życie pacjenta.

Doświadczenia krajów o niskiej korupcji wskazują, że walka z nią jest działaniem wielopłaszczyznowym, angażującym wszystkie instytucje państwa i całe społeczeństwo, a widoczne jej efekty mogą pojawić się w następnych pokoleniach. Działania doraźne zamiast zmniejszyć mogą zwiększyć zjawisko korupcji.

Opracowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu korupcji w relacjach placówki medycznej z pacjentem, mając świadomość występowania korupcji w innych obszarach ochrony zdrowia (NFZ, kwalifikowanie świadczeń oraz leków itp.). Jednak efekty przeciwdziałania korupcji można uzyskać szyb­ciej w skali małej organizacji niż w skali całej gospodarki, gdzie wymaga to zmian systemowych oraz zaangażowania wielu organizacji i instytucji, czę­sto o nieczytelnych wzajemnych związkach i uprawnieniach.

W publikacji są pokazane te elementy i narzędzia „wpisane” w system zarządzania organizacją, których właściwe postrzeganie przez kierownictwa or­ganizacji zwiększa świadomość społeczną pracowników, eliminując wiele zagrożeń korupcyjnych, co zostało potwierdzone w praktyce przez szpitale i inne placówki medyczne, które w swój model zarządzania wpisały przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym.

 

„Eliminowanie zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania organizacją medyczną”

Autor: Jerzy Kowalczyk

Rok wydania: 2018

Oprawa: Miękka

Format: 165×235

Stron: 262

ISBN: 978-83-8102-046-6

Cena: 72zł

 

Wydawnictwo CeDeWu

 

https://cedewu.pl/Eliminowanie-zagrozen-korupcyjnych-w-systemie-zarzadzania-organizacja-medyczna-p2030

 

Polub nas na Facebooku: http://facebook.com/CeDeWuPl

 

Zapraszamy do księgarni stacjonarnej wydawnictwa CeDeWu: Warszawa, ul. Żurawia 47!