Wtorek, 23 stycznia 2024

„Wyspa” jest dostępna w wybranych salonach sieci Empik, w ofercie Garmondu i Kolportera oraz w sprzedaży wysyłkowej. Jednak najpewniejszym sposobem na zdobycie kolejnych numerów pisma – a przy okazji jednym z najlepszych sposobów na wsparcie czasopisma – jest wykupienie prenumeraty.

Pismo ukazuje się na rynku od 2007 roku. Jest medium pozostającym ponad podziałami i ten obraz redakcja kwartalnika chce utrzymać w roku bieżącym. To periodyk literacki, w którym redaktorzy służą pismu, a nie odwrotnie.

Na łamach „Wyspy” prezentowaliśmy także znakomitych twórców z: Ukrainy, Chorwacji, Słowenii, Andory, Hiszpanii i Węgier w znakomitych przekładach. Swoje utwory prezentowali: Andrij Lubka, Kateryna Babkina, Slavenka Drakulić, Gregor Podlogar, Teresa Colom, Javier Yagüe Bosch, Joanna Jarecka Gómez.

Do czterech ubiegłorocznych wydań okładki przygotowali wspaniali ilustratorzy: Marek Chaczyk, Maciej Sadowski, Martyna Buda i Lula Sarnia.

Do naszych stałych felietonistów należą: Mirosław Bańko, Karol Maliszewski, Piotr Wojciechowski i Jan Zieliński.

Działalność wydawcy i redakcji pisma nastawiona jest na propagowanie polskiej literatury współczesnej poprzez publikację najlepszych tekstów prozatorskich, eseistycznych i poetyckich. Na łamach „Wyspy” pojawiają się autorzy o znaczącym dorobku artystycznym, wielokrotnie nagradzani, cieszący się dużym uznaniem mediów oraz czytelników, a jednocześnie również twórcy regionalni, pochodzący z mniejszych ośrodków, którzy nie mieli dotychczas szansy i możliwości prezentacji swojej twórczości w mediach o zasięgu ogólnokrajowym.

Redakcja czasopisma szczególną wagę przywiązuje do prezentacji autorów młodych, często przed oficjalnym literackim debiutem.

Uznając promocję polskiej literatury za priorytet swojego funkcjonowania, „Wyspa” nie zamyka się na znakomitą literaturę zagraniczną, nowych wybitnych nazwisk poszukując nie tylko w literackim „mainstreamie”, ale również na jego obrzeżach, nie bojąc się prezentować polskiej publiczności czytelniczej m.in. twórców z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Ważną część kwartalnika „Wyspa” stanowi „Kronika regionalna” – rubryka poświęcona wydarzeniom kulturalnym, przede wszystkim literackim, organizowanym w poszczególnych regionach. Jest to prezentacja wydarzeń literackich z tzw. „Polski powiatowej”: promocji książkowych, wieczorów autorskich, wieczorów literackich, festiwali kulturalnych i literackich, regionalnych i lokalnych kiermaszów książkowych. Dzięki tej rubryce czytelnicy i miłośnicy literatury z całego kraju, także dużych miast, mogą poznać bogactwo polskiego życia literackiego. Z kolei w rubryce „Kronika” publikowane są wydarzenia z rynku książki i świata literackiego establishmentu, pozwalają przybliżyć jego meandry odbiorcom z mniejszych miejscowości.

Roczna prenumerata (4 numery) kosztuje 60 zł

Zamówienie prenumeraty na 2024 rok: http://rynek-ksiazki.pl/sklep/kwartalnik-literacki-wyspa-prenumerata-roczna/

Strona internetowa wyspy: www.kwartalnikwyspa.pl

W 2023 roku publikację sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Podaj dalej