Piątek, 9 lutego 2024
Finalizowanie planu restrukturyzacyjnego mimo bezprecedensowych warunków rynkowych

Kierownictwo koncernu Stora Enso poinformowało na konferencji dla inwestorów i mediów, jaka odbyła się 1 lutego, o wynikach finansowych grupy za czwarty kwartał ubiegłego roku oraz za cały rok 2023. Jak przekazała Poligraficzna Agencja Informacyjna, w ostatnich trzech miesiącach minionego roku firma zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2,174 mld euro, co oznacza spadek o 24 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Zysk operacyjny EBIT obniżył się do 51 mln euro (z 355 mln euro), zaś marża zysku operacyjnego EBIT spadła z 12,4 proc. do 2,3 proc. Wartość przepływów gotówkowych zamknęła się kwotą 323 mln euro (przy 429 mln w czwartym. kwartale 2022 roku). Z kolei w całym roku 2023 firma zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 9,396 mld euro (przy 11,68 mld rok wcześniej), a zysk operacyjny EBIT wyniósł 342 mln euro (1,891 mld w 2022 roku).

Konferencja stała się też okazją, by wskazać kluczowe projekty realizowane przez Stora Enso w ubiegłym roku: sfinalizowanie planu restrukturyzacyjnego (mającego poprawić jej zyskowność i konkurencyjność w długiej perspektywie czasowej), kontynuację inwestycji w zakładach w Oulu (związanych z budową nowej linii produkcyjnej do tektury litej) oraz procesu sprzedaży fabryki w Beihai w Chinach.

Prognozy kierownictwa koncernu na 2024 roku zakładają, że zysk operacyjny EBIT wzrośnie w porównaniu z kwotą osiągniętą w roku ubiegłym, pomimo dalszej niepewności rynkowej.

W specjalnym komunikacie, skierowanym do inwestorów i akcjonariuszy Hans Sohlström, prezes i CEO firmy Stora Enso, stwierdził: „W dynamicznie zmieniającym się świecie musimy stale się dostosowywać, doskonalić i rozwijać nasz biznes, by sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów. Mieliśmy i wciąż mamy do czynienia z bezprecedensowymi warunkami rynkowymi, więc musimy skoncentrować się na działaniach, które pozwolą kontrolować i poprawiać naszą konkurencyjność, przygotowując się na niepewną przyszłość”.

Jak wskazuje Hans Sohlström, na wyniki finansowe Stora Enso za czwarty kwartał ubiegłego roku wpłynęło szereg niesprzyjających zjawisk rynkowych, a ich działanie w największym stopniu odczuły jednostki Packaging i Wood Products. Sprzedaż całej grupy zmniejszyła się w czwartym kwartale – w ujęciu rok do roku – o 24 proc. do poziomu 2,2 mld euro. „To skutek niskiego popytu, którego efektem był zredukowany wolumen dostaw i niższe ceny sprzedaży we wszystkich działach, z wyjątkiem jednostki Forest. W rezultacie nasz zysk operacyjny EBIT w czwartym kwartale wyniósł 51 mln euro, w porównaniu z 355 mln euro przed rokiem. Z kolei marża zysku operacyjnego EBIT spadła z 12,4 proc. do 2,3 proc. Jednak w ujęciu sekwencyjnym zysk operacyjny EBIT wzrósł o 30 mln euro. Wycena należących do nas lasów wzrosła z 8,3 mld euro do 8,7 mld euro, co odpowiada 11 euro za akcję”, dodał Hans Sohlström.

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Stora Enso w 2023 roku wyniosły 9,396 mld euro (przy 11,68 mld w roku wcześniejszym). Zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 342 mln euro (spadek z 1,891 mld euro w 2022 roku). Dług netto wzrósł o 1,314 mld euro do poziomu 3,167 mld euro – to przede wszystkim efekt przejęcia De Jong Packaging Group, realizowanej inwestycji w zakładach Oulu oraz wypłacenia dywidendy w roku 2023. Wskaźnik długu do zysku operacyjnego EBITDA za miniony rok wyniósł 3,2 (0,7 przed rokiem). Celem firmy jest jego obniżenie i utrzymanie na poziomie nie przekraczającym 2,0.

„Pomimo wielu wyzwań, jakie przyniósł nam rok 2023, z dumą chcę podkreślić fakt, że nasze zespoły poczyniły szereg znaczących kroków, które będą stymulować poprawę naszej konkurencyjności i zyskowności, której obecny poziom nie jest dla nas satysfakcjonujący. Z sukcesem zrealizowaliśmy serię działań restrukturyzacyjnych, których celem było wzmocnienie naszej pozycji rynkowej. Szacujemy, że umożliwią one poprawę zysku operacyjnego o ok. 110 mln euro rocznie. Wierzymy, że były to konieczne kroki, by zapewnić firmie powrót na zyskowną ścieżkę wzrostu. Aby to osiągnąć, musimy jednak podjąć dalsze, niezbędne i trudne decyzje. W efekcie dotychczasowych działań zredukowaliśmy stan zatrudnienia o ok. 1150 stanowisk”, napisał dalej Hans Sohlström.

Prezes Stora Enso dodał, że firma w dużym stopniu koncentrowała się w ubiegłym roku na generowaniu przepływów gotówkowych poprzez redukcję kapitału obrotowego i przegląd jej priorytetów w obszarze wydatków kapitałowych. „To udało się osiągnąć zwłaszcza pod koniec roku, gdy nasz kapitał roboczy został obniżony o 650 mln euro – z poziomu szczytowego zanotowanego w pierwszym kwartale 2023. Na wysokim poziomie pozostaje nasza płynność – tu posiadamy 2,5 mln euro w gotówce i jej ekwiwalentach. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły w czwartym kwartale ubiegłego roku 323 mln euro, zaś w całym roku ich wartość wyniosła 954 mln euro”, stwierdził Hans Sohlström.

Aby zachować obecny kurs na poprawę konkurencyjności i zyskowności, Stora Enso wdroży nowy program naprawczy, który ma przynieść zwiększenie zysku operacyjnego EBIT o dalsze 80 mln euro rocznie. Jak zapowiedziano podczas konferencji zarządu, może to spowodować redukcję zatrudnienia o ok. 1000 etatów. „Zwolnienia oraz działania ukierunkowane na poprawę wydajności i zwiększenie synergii obejmą wszystkie jednostki biznesowe i stanowiska funkcyjne w ramach grupy. Większość wygenerowanych oszczędności zmaterializuje się w 2025 roku. Co ważne, plan ten nie zakłada zamykania kolejnych zakładów produkcyjnych. Są to decyzje trudne i bolesne, ale niezbędne do odnoszenia przez nas sukcesów rynkowych w przyszłości. Jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać pozycję Stora Enso jako lidera branżowego, poprzez strategię poprawy zyskowności i zwiększania przepływów gotówkowych”, przekazał Hans Sohlström.

Hans Sohlström podkreśla również , że długookresowy wzrost wartości zasobów leśnych Stora Enso i potencjał dalszego monetyzowania zasobów ziemnych poprzez tworzenie i rozwijanie energii odnawialnej to dwa fundamenty dla jej przyszłych wzrostów. Jako przykład prezes firmy podaje porozumienie z OX2, dotyczące wspólnego projektu w obszarze polityki wiatrowej, realizowanego na należących do Stora Enso terenach leśnych w Szwecji. „Z kolei nasze dążenie do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju podkreślają choćby przyjęte, długookresowe cele: bycie firmą w pełni neutralną węglowo do roku 2040 i oferowanie do 2050 roku wyłącznie produktów i rozwiązań w 100 proc. regenerowanych” – dodał Hans Sohlström.

Jak podkreślano podczas konferencji, w czwartym kwartale ubiegłego roku Stora Enso dołączyła do sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej (The Climate Pledge), wśród priorytetów której jest m.in. pełna neutralność węglowa przed rokiem 2040.

Kierownictwo Stora Enso ocenia, że warunki rynkowe w 2024 roku wciąż będzie w dużej mierze cechowała niepewność i niestabilność, z ciągłą presją popytową, cenową i marżową. Jednak firma dostrzega pewne pozytywne oznaki, takie jak rosnące ceny celulozy, zmniejszające się jej globalne stany magazynowe, jak też obniżenie wskaźników inflacji i stóp procentowych. Firma przewiduje, że w pierwszym kwartale 2024 roku nie należy spodziewać się znaczącej poprawy sytuacji rynkowej, gdyż następuje on tuż po historycznie słabym czwartym kwartale 2023 roku. Poza drewnem, wszystkie koszty zmienne w nim spadały i trend ten ma się utrzymać także w pierwszych miesiącach 2024 roku. Stora Enso wskazuje przy tym na potencjalne zagrożenia dla ciągłości dostaw i poziomu kosztów logistycznych w kontekście kryzysu w regionie Morza Czerwonego.

Niski popyt rynkowy, ceny i wolumen dostaw wciąż mają znaczący wpływ na kondycję działów Packaging Materials i Wood Products. Pomimo że w kontekście drugiego z wymienionych zapotrzebowanie pozostaje stabilne, cechuje się niskim poziomem z uwagi na spowolnienie w branży budowlanej. Niewielki wzrost popytu, odnotowany w Europie, wynikał głównie ze zwiększania stanów magazynowych przez klientów.

Firma dodaje, że w pierwszym kwartale 2024 roku spodziewa się likwidacji zakłóceń w łańcuchu dostaw, wpływających na działalność jednostki Packaging Materials. Liczy przy tym, że dzięki temu uda się jej przynajmniej częściowo odbudować popyt rynkowy, w tym w zakresie tektury litej na opakowania jednostkowe.

W dziale Biomaterials firma wskazuje na symptomy normowania się sytuacji na rynku celulozy i w kontekście stanów magazynowych. Nowe moce produkcyjne pojawiają się w Ameryce Łacińskiej, pewne symptomy poprawy widoczne są również w Europie. Z kolei w Chinach ma miejsce spadek popytu z uwagi na nadpodaż i sezonowość sprzedaży. Stora Enso wskazuje, że na niskim poziomie kształtuje się wciąż popyt na gatunki celulozy wykorzystywane do produkcji opakowań, przy stabilnych wynikach realizowanych w segmencie higienicznym.

W pierwszej połowie roku 2024 dział Packaging Solutions oczekuje zwiększenia popytu sekwencyjnego z uwagi na rozpoczynający się wkrótce sezon szklarniowy. Jednak – co podkreśla firma – niski popyt prowadzi do wysokich cen i presji marżowej, stymulowanych przez redukcję cen na rynku tektury na opakowania zbiorcze, które z kolei są stymulowane przez inflację, koszty stałe i nadpodaż. Dział Forest oczekuje natomiast dalszego, stopniowego wzrostu zapotrzebowania na drewno.

Pomimo niepewności i niestabilności rynkowej, Hans Sohlström wskazuje na pewne symptomy normalizacji, co pozwala kierownictwu Stora Enso oczekiwać w 2024 roku wyższego zysku operacyjnego EBIT niż w ubiegłym roku.

„Oczekiwania te poparte są wdrażaną przez nas redukcją kosztów i podejmowanymi inicjatywami rozwojowymi. Jesteśmy zdeterminowani, by budować silną, bardziej konkurencyjną, lepszą i oferującą więcej wartości firmę” – podsumował prezes Stora Enso.

Podaj dalej
Autor: (fran), foto: Stora Enso
Źródło: Poligraficzna Agencja Informacyjna