Piątek, 24 marca 2023
Wśród stypendystów Agnieszka Dauksza i Grzegorz Kwiatkowski

Blisko 1 mln zł Gdańsk przeznaczy w ramach stypendiów 84 artystom na projekty kulturalne oraz inicjatywy z dziedziny literatury, sztuk wizualnych, teatru, fotografii, muzyki i tańca.

Stypendium Kulturalne miasta Gdańska przyznawane jest osobom pełnoletnim mieszkającym i płacącym podatki w Gdańsku, które zajmują się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Program kierowany jest do artystów jako wsparcie w procesie powstania dzieła.

Stypendia będą wypłacane w miesięcznych transzach, których wartość w 2023 roku wynosi 3490 zł brutto. Najkrótszy okres przyznanego stypendium w I naborze to dwa miesiące, najdłuższy to pół roku.

W pierwszym naborze do Stypendium Kulturalnego miasta Gdańska wpłynęło 290 wniosków. Wsparcie otrzymały 84 osoby, których projekty ujęte we wnioskach komisja uznała za najatrakcyjniejsze. Łączna kwota, jaka została rozdysponowana w pierwszym naborze to 998 140 zł.

Stypendium otrzymał m.in. Grzegorz Kwiatkowski na napisanie książki “Śmierć i dziewczyna”. Jak poinformowano, książka poetycka ma dotyczyć głównie tematyki przemocy, nienawiści, wykorzystywania, manipulacji, nierówności społecznych, szczególnie tych związanych z płcią i statusem społecznym. Roboczy tytuł nawiązuje do obrazu Egona Schiele ‘Śmierć i dziewczyna’, na której widnieje postać Wally Neuzil, partnerki malarza, którą wykorzystał i porzucił. Autora interesuje splot etyki, estetyki, i mechanizmów społecznych, które w dużej mierze decydują o losach ludzi. Bohaterami tomu będą m.in. żona pisarza Ernsta Jungera Greta Jungera, partnerka malarza Luciena Freuda Celia Paul, i matka Artura Schopenhauera, pisarka Joanna Schopenhauer.

Wsparcie finansowe na napisanie książek otrzymali także: Agnieszka Dauksza (“Zrodzone z wojny”), Maja Sitkiewicz (na napisanie książki o gdańskich ilustratorkach i graficzkach),  Marek Górlikowski (“Marian Walentynowicz – prekursor polskiego komiksu 1896-1967”), Barbara Piórkowska (powieść o pomorskich “babkach”- “szeptuchach”), Bartosz Michał Bajków (Berlinka. Historia budowy autostrady Berlin-Gdańsk-Królewiec), Agnieszka Ewa Kochanowska (“Szkoła przetrwania”), Zuzanna Alicja Gajewska (“Biuro ludzi zagubionych”), Anna Sobecka-Waskiewicz (“MOZAIKA”), Tomasz Sławomir Snarski (“NeMo. Pomiędzy Neris a Motławą”), Wojciech Boros (powstanie cyklu wierszy “Wulkan Kafeter”) iIzabela Morska (“Miasto w stanie żałoby”).

Podaj dalej
Autor: W