Wtorek, 3 grudnia 2019
Zaproszenie do Biblioteki na Koszykowej

Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica i Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają na promocję książki Małgorzaty B. Kowalczyk „Śladami Gersona. Warszawskie enklawy kulturowe”, jaka odbędzie się w przyszły wtorek 10 grudnia o godz. 12. w siedzibie Biblioteki przy ul Koszykowej 26/28 (wejście III).

Wykład monograficzny zatytułowany „Wojciech Gerson w kulturze artystycznej Warszawy XIX wieku” wygłosi Małgorzata B. Kowalczyk. W spotkaniu wezmą udział sukcesorzy rodziny Gersonów.

Wojciech Gerson (1831-1901) był malarzem, pejzażystą, przedstawicielem realizmu, a także historykiem sztuki, tłumaczem i pedagogiem. Członek założyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1860), profesor w warszawskiej Klasie Rysunkowej (1872–1896). Był publicystą oraz krytykiem sztuki piszącym do wielu warszawskich czasopism. Napisał kilka książek m.in. biografię zmarłego w 1868 roku malarza Józefa Simmlera oraz podręcznik anatomii dla artystów. Przetłumaczył na język polski „Traktat o malarstwie” Leonarda da Vinci.
Ważniejsze prace wydał w litografiach: „Widoki Warszawy” i „Ubiory ludu polskiego”. Ilustrował dzieła historyczne, jak: „Hetmani polscy”. Pierwszy wielki obraz historyczny wystawił w Paryżu („Margrabia Gero i Słowianie”), obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Stworzył liczne obrazy z historii Polski („Kopernik w Rzymie, wykładający swój system”, „Zamordowanie Przemysława II”). Bardziej oryginalne są jego dekoracje w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i w sali Zakładu Kredytowego w Warszawie, jak i krajobrazy tatrzańskie. Zajmował się także architekturą i krytyką sztuki. W swojej pracach koncentrował się na tematach patriotycznych, sielankowych i pejzażach górskich.

 

Autor: (fran)