Piątek, 19 stycznia 2024
Czy Ministerstwo Finansów będzie przychylne książkom i prasie?

Od 1 stycznia 2024 roku w Czechach obowiązuje zerowa stawka podatku VAT książki i czasopisma.

Polscy wydawcy książek i prasy wciąż czekają na decyzję nowego rządu.

Możliwość powrotu do zerowej stawki podatku VAT pojawiła się w związku z wejściem w życie dyrektywy Rady (UE) 2022/542 zmieniającej dyrektywę VAT w zakresie stawek podatku od wartości dodanej.

Izba Wydawców Prasy i Polska Izba Książki wraz z innymi organizacjami wielokrotnie apelowały o obniżenie do zera stawki VAT na książki i prasę, co “będzie istotnym wspomożeniem polskiej kultury, wsparciem dla twórców, wydawców i czytelników”. Obydwie organizacje zwracają uwagę na wciąż rosnące koszty produkcji prasy i książek, prowadzące do wysokie go wzrostu ich cen, a w konsekwencji do ograniczenia dostępności i do spadku – już obecnie bardzo niskiego – poziomu czytelnictwa.

Wskazując na stały spadek czytelnictwa, również Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego wzywa do uczynienia książek bardziej przystępnymi cenowo i dostępnymi dla społeczeństwa, apelując o wprowadzenie zerowej stawki VAT na wszystkie formaty książek w państwach członkowskich.

W katalogu spraw pilnych dla ministra kultury Jerzy Okuniewski, wiceprezes Książnicy Polskiej, podkreślił: „Sprawą pierwszą jest podjęcie pilnych działań w celu przywrócenia 0 stawki VAT na książki. 0 VAT na książki ma np. miejsce w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Ukrainie, a niższy VAT mają takie kraje jak Hiszpania, Luksemburg, Szwajcaria i Włochy. Czemu nie Polska. Dla budżetu Państwa wpływy z VAT na książki to zaledwie kilka / kilkanaście promili, a więc praktycznie bez znaczenia”.

Tuż przed wyborami Andrzej Domański (KO), obecny minister finansów zapowiadał: „Trzeba tworzyć warunki do tego, aby czytelnictwo w Polsce się poprawiało, aby Polacy chętnie sięgali po książki, ale również, co bardzo istotne, trzeba wspierać rozwój rynku książki, wspierać rozwój małych i średnich wydawnictw, wspierać niezależne księgarnie, wspierać autorów, tłumaczy, cały generalnie sektor, rynek książki. Dlatego podjęliśmy konkretne decyzje. Po zwycięskich wyborach 15 października obniżymy VAT na książki do zera. Uważamy, że ta decyzja pomoże rynkowi książki, zwiększy czytelnictwo, a jednocześnie ustabilizuje ten rynek. Polacy mają prawo do szerokiego wyboru książek, mają prawo, aby ceny książek były dostępne. Wiemy, że wydawnictwa borykają się z rosnącymi kosztami, z wysokimi cenami papieru, cenami energii, generalnie wysokimi kosztami również wytworzenia. Wiemy również, że sytuacja na rynku książki, na rynku dystrybucji książki nie jest łatwa. Bardzo mocna pozycja dużych sieci sprawia, że w szczególności te średnie, najmniejsze wydawnictwa mają problem z uzyskaniem rentowności. Zależy nam przede wszystkim na czytelnikach i na tworzeniu warunków do tego, aby wskaźniki czytelnictwa w Polsce ulegały poprawie”.

 

Podaj dalej
Autor: ET, fot. Pixabay